Volná místa

Pracovní pozice Úřad Platnost
(od - do)
Termín nástupu
Oznámení o výběru zástupu na služební místo vrchní referent/rada – kontrola aktualizace KA1301, oddělení právních vztahů k nemovitostem, Katastrální pracoviště Rokycany
(PDF)
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Katastrální pracoviště Rokycany
16.06.2022
31.07.2022
16.06.2022
dle dohody

Aktuality úřadu

15.06.2022
Oznámení o výběru zástupu na služební místo na KP Rokycany

01.03.2022
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj s účinností od 2.3.2022 RUŠÍ možnost podání do SBĚRNÉHO BOXU v budově KÚ v Plzni, Radobyčická 12.
 

05.01.2022
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů byly zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.