Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Ředitel katastrálního pracoviště – RKP15
(Katastrální úřad pro Plzeňský kraj - Katastrální pracoviště Tachov)
Platnost od: 10.02.2020 Platnost do: 22.02.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Dešenice
Platnost od: 18.02.2020 Platnost do: 26.03.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Malá Víska u Klatov
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 09.06.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Dolní Folmava
Platnost od: 04.12.2019 Platnost do: 30.04.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality resortu

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.

17.02.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2020) je k dispozici ke stažení.