Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic k.ú. Kokašice
Platnost od: 01.07.2020 Platnost do: 03.08.2020

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic k.ú. Malá Víska u Klatov
Platnost od: 01.07.2020 Platnost do: 17.08.2020

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic k.ú. Němčice u Klatov
Platnost od: 01.07.2020 Platnost do: 03.08.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2019-401 Pozvánka průběh hranic Holz-Krieg GmbH
Platnost od: 26.06.2020 Platnost do: 13.07.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Horní Folmava
Platnost od: 02.06.2020 Platnost do: 02.11.2020

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic v k.ú. Dolní Folmava
Platnost od: 02.06.2020 Platnost do: 13.07.2020

Oznámení obci o dok. a nám. k.ú. Bukovina u Mladotic
Platnost od: 28.05.2020 Platnost do: 15.07.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality úřadu

18.06.2020
Dne 18.6.2020 se KP Kralovice přesunulo na adresu nám. Osvobození 886, Kralovice.
 

30.04.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 4.5.2020 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

Aktuality resortu

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.