Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení obci o dok. a nám. k.ú. Bukovník
Platnost od: 23.09.2020 Platnost do: 09.11.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Vstiš
Platnost od: 15.09.2020 Platnost do: 15.10.2020

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic k.ú. Černošín
Platnost od: 02.09.2020 Platnost do: 05.10.2020

Oznámení obci o dok. a nám. k.ú. Milčice u Sušice
Platnost od: 06.08.2020 Platnost do: 25.09.2020

Oznámení o obnově novým mapováním v k.ú. Horní Folmava
Platnost od: 02.06.2020 Platnost do: 02.11.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality úřadu

18.06.2020
Dne 18.6.2020 se KP Kralovice přesunulo na adresu nám. Osvobození 886, Kralovice.
 

30.04.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 4.5.2020 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

Aktuality resortu

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička