Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání ku.proplzenkraj@cuzk.cz
Ostatní podání a stížnosti přízemí tel. 377162290
Podání v elektronické podobě ku.proplzenkraj@cuzk.cz příjem datových zpráv (zprávy mohou být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem ) elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat přízemí
Ústní podání podatelna přízemí
Záznamy přízemí tel. 377162290

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Halka Lidická616377162278
halka.lidicka@cuzk.czŘeditelka katastrálního úřadu
Ing. Stanislav Žofka421377162142
stanislav.zofka@cuzk.czOOKO - Ředitel odboru OOKO
Ing. Věra Palečková422377126148
vera.paleckova@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Ing. Jan TlustýT-32377162318
jan.tlusty@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Ing. Martina VeseláT-13377162311
martina.vesela@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Bc. Jitka Zbudilová423377162224
jitka.zbudilova@cuzk.czOOKO - Vedoucí oddělení OKO
Daniela Heřmanová422377162182
daniela.hermanova@cuzk.czOOKO - Obnova katastrálního operátu
Petra Legátová411377162355
petra.legatova@cuzk.czOOKO - Obnova katastrálního operátu
Ing. Pavel Šitra513377162249
pavel.sitra@cuzk.czICT - Vedoucí oddělení podpory ICT
Ing Tomáš Fencl507377162144
tomas.fencl@cuzk.czICT - Správce informačních a komunikačních technologií
Ing. Petr Sak507377162147
petr.sak@cuzk.czICT - Správce informačních a komunikačních technologií
JUDr. Pavel Heis508377162231
pavel.heis@cuzk.czOMaK - Vedoucí oddělení metodiky a kontroly
Zdeněk Linda509377162283
zdenek.linda@cuzk.czOMaK - Metodik KN
Mgr. Pavel Minář509377162282
pavel.minar@cuzk.czOMaK - Metodik KN

Aktuality úřadu

01.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN - VOAD13 - KP Rokycany

29.04.2021
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 1. 05. 2021 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

12.04.2021
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 12. 04. 2021 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.