Komise pro náhradu škod

Členové (stav k 1. 5. 2020)
Mgr. Šlouf - předseda
JUDr. Heis - tajemník
Bc. Dlouhá
Ing. Žofka
pí. Walterová

Zpět na Poradci a poradní orgány