Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání kp.pjih@cuzk.cz
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat přízemí budovy
Ústní podání přízemí budovy

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Hana Pousková111377162158
hana.pouskova@cuzk.czŘeditelka katastrálního pracoviště
Ing. Lucie Křížová214377162205
lucie.krizova2@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Mgr. Kateřina Bezděková116377162180
katerina.bezdekova@cuzk.czKontrola listin určených k záznamu
Monika Boháčová131377162129
monika.bohacova@cuzk.czPoskytování údajů
Barbora Brejchová109377162118
Barbora.Brejchova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z
Ing. Radka Fiedlerová215377162324
Radka.Fiedlerova@cuzk.czObnova katastrálního operátu
Dana Horáková132377162152
dana.horakova@cuzk.czPoskytování údajů
Vladimír Karel126377162172
vladimir.karel@cuzk.czVedení katastrální mapy
Eva Kraclová129377162163
eva.kraclova@cuzk.czŘízení o opravě chyby v SPI a údajů SGI
Jitka Neubauerová106377162323
jitka.neubauerova@cuzk.czŘízení o SP
Šárka Pfeiferová216377162204
sarka.pfeiferova@cuzk.czVedení katastrální mapy
Václava Radová132377162150
vaclava.radova@cuzk.czSpráva dokumentace katastru
Hana Roudová107377162116
hana.roudova@cuzk.czŘízení o SP
Renata Srbová215377162334
renata.srbova@cuzk.czObnova katastrálního operátu

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

31.07.2020
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení dokumentace KN – VOD10, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. 

30.04.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 4.5.2020 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.