Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronické podání kp.pjih@cuzk.cz
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat přízemí budovy
Ústní podání přízemí budovy

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Hana Pousková111377162158hana.pouskova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště

Aktuality pracoviště

29.11.2019
UPOZORNĚNÍ
Dne 31. 12. 2019 lze z technických důvodů správní poplatky uhradit pouze kolkovými známkami, bezhotovostním převodem na účet nebo platebními kartami.

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.