Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná dražební vyhláška č.j.: 220 EX 3120/12-355
Platnost od: 04.12.2019 Platnost do: 04.02.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2018-406 Vyhlášení platnosti Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih
Platnost od: 04.12.2019 Platnost do: 04.01.2020

Veřejná vyhláška V-5446/2019-406 Vyrozumění o provedení vkladu Taylor
Platnost od: 02.12.2019 Platnost do: 17.12.2019

Veřejná vyhláška OO-1/2019-406 Obecné obeslání Město Kasejovice
Platnost od: 29.11.2019 Platnost do: 29.12.2019

Veřejná vyhláška V-5363/2019-406 Vyrozumění o provedení vkladu Beran
Platnost od: 28.11.2019 Platnost do: 13.12.2019

Veřejná vyhláška V-5363/2019-406 Vyrozumění o provedení vkladu Beranová
Platnost od: 28.11.2019 Platnost do: 13.12.2019

Veřejná vyhláška V-5458/2019-406 Vyrozumění o provedení vkladu Bučko
Platnost od: 28.11.2019 Platnost do: 13.12.2019

Veřejná vyhláška V-4969/2019-406 Vyrozumění o provedení vkladu Hajašová
Platnost od: 27.11.2019 Platnost do: 13.12.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

29.11.2019
UPOZORNĚNÍ
Dne 31. 12. 2019 lze z technických důvodů správní poplatky uhradit pouze kolkovými známkami, bezhotovostním převodem na účet nebo platebními kartami.

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.