Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-2740/2020-406 Vyrozumění o provedení vkladu Borst
Platnost od: 10.08.2020 Platnost do: 26.08.2020

Veřejná dražební vyhláška č.j.: 120 EX 4017/08-257
Platnost od: 04.08.2020 Platnost do: 22.10.2020

Veřejná vyhláška V-2700/2020-406 Vyrozumění o provedení vkladu Václavíček
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 14.08.2020

Veřejná vyhláška Z-4767/2020-406 Oznámení o provedení zápisu Marešková
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 14.08.2020

Veřejná vyhláška RO-4/2019-406 Obecné obeslání Bokr
Platnost od: 28.07.2020 Platnost do: 12.08.2020

Veřejná vyhláška RO-4/2019-406 Obecné obeslání Bokrová
Platnost od: 28.07.2020 Platnost do: 12.08.2020

Veřejná vyhláška RO-4/2019-406 Obecné obeslání Kokoška
Platnost od: 28.07.2020 Platnost do: 12.08.2020

Veřejná vyhláška RO-4/2019-406 Obecné obeslání Krýsl
Platnost od: 28.07.2020 Platnost do: 12.08.2020

Veřejná vyhláška RO-4/2019-406 Obecné obeslání Krýslová
Platnost od: 28.07.2020 Platnost do: 12.08.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

31.07.2020
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení dokumentace KN – VOD10, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. 

30.04.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 4.5.2020 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.