Kontakty

Typ Telefon
ústředna 377162111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Pousková Hana Bc. CV111377162158hana.pouskova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Duspivová Blanka Mgr. 105377162269blanka.duspivova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů
Fiedlerová Radka Ing. 216377162324radka.fiedlerova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Veverová Dana 110
377162157
dana.veverova@cuzk.czpověřený pracovník

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.plzen-jih@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

29.11.2019
UPOZORNĚNÍ
Dne 31. 12. 2019 lze z technických důvodů správní poplatky uhradit pouze kolkovými známkami, bezhotovostním převodem na účet nebo platebními kartami.

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.