Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-7222/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Obec Hejná
Platnost od: 05.12.2019 Platnost do: 23.12.2019

Usnesení 074 EX 03033/16-147
Platnost od: 03.12.2019  

Veřejná vyhláška OO-3/2019-404 Obecné obeslání Obec Dlažov
Platnost od: 02.12.2019 Platnost do: 02.01.2020

Veřejná vyhláška V-7042/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Feigl
Platnost od: 28.11.2019 Platnost do: 16.12.2019

Veřejná vyhláška V-7042/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Jiřík
Platnost od: 28.11.2019 Platnost do: 16.12.2019

Veřejná vyhláška V-7042/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu König
Platnost od: 28.11.2019 Platnost do: 16.12.2019

Veřejná vyhláška V-7042/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Löwy
Platnost od: 28.11.2019 Platnost do: 16.12.2019

Veřejná vyhláška V-7042/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Prettl
Platnost od: 28.11.2019 Platnost do: 16.12.2019

Veřejná vyhláška V-6327/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Raschtová
Platnost od: 27.11.2019 Platnost do: 13.12.2019

Veřejná vyhláška V-6328/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Dandášová
Platnost od: 27.11.2019 Platnost do: 13.12.2019

Veřejná vyhláška V-6389/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Němec
Platnost od: 27.11.2019 Platnost do: 13.12.2019

Veřejná vyhláška V-6389/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Šnaiberková
Platnost od: 27.11.2019 Platnost do: 13.12.2019

Veřejná vyhláška V-6625/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Lenhart
Platnost od: 27.11.2019 Platnost do: 13.12.2019

Veřejná vyhláška V-6956/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Vávra
Platnost od: 22.11.2019 Platnost do: 09.12.2019

Veřejná vyhláška V-6956/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Vávrová
Platnost od: 22.11.2019 Platnost do: 09.12.2019

Dražební vyhláška 117 EX 757/07-401
Platnost od: 20.11.2019 Platnost do: 20.01.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2019-404 Pozvánka průběh hranic Havranek
Platnost od: 20.11.2019 Platnost do: 06.12.2019

Veřejná vyhláška OO-1/2019-404 Pozvánka průběh hranic Kušta
Platnost od: 20.11.2019 Platnost do: 06.12.2019

Veřejná vyhláška OO-1/2019-404 Pozvánka průběh hranic Švejd
Platnost od: 20.11.2019 Platnost do: 06.12.2019

Veřejná vyhláška V-6538/2019-404 Zastavení řízení Raschtová
Platnost od: 20.11.2019 Platnost do: 06.12.2019

Dražební jednání 8 EX 660/09-227
Platnost od: 04.11.2019 Platnost do: 12.12.2019

Dražební vyhláška 117 EX 1471/09-266
Platnost od: 23.10.2019 Platnost do: 12.12.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

29.11.2019
UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 23. - 31. 12. 2019 lze z technických důvodů správní poplatky uhradit pouze kolkovými známkami, bezhotovostním převodem, nebo platebními kartami.

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.