Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OO-1/2019-404 Pozvánka průběh hranic Juchelka
Platnost od: 16.01.2020 Platnost do: 03.02.2020

Veřejná vyhláška V-8417/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Nohejlová
Platnost od: 15.01.2020 Platnost do: 31.01.2020

Veřejná vyhláška V-6588/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Puchinger
Platnost od: 14.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-7690/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Reitspies
Platnost od: 14.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-7703/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Černohous
Platnost od: 14.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-7703/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Černohous 2
Platnost od: 14.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-7705/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Reitspies
Platnost od: 14.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-7750/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Sova
Platnost od: 14.01.2020 Platnost do: 30.01.2020

Veřejná vyhláška V-3589/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Gála
Platnost od: 13.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Veřejná vyhláška V-8229/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Salz a synové
Platnost od: 13.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Veřejná vyhláška V-8306/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Stuchl
Platnost od: 13.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Veřejná vyhláška V-8306/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Stuchlová
Platnost od: 13.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2020-404 Obecné obeslání Obec Vrhaveč
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 09.06.2020

Veřejná vyhláška V-8063/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Kobler
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 27.01.2020

Veřejná vyhláška V-8069/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Sládek
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 27.01.2020

Veřejná vyhláška V-8069/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Sládková
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 27.01.2020

Veřejná vyhláška V-8069/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Sládková
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 27.01.2020

Veřejná vyhláška V-1059/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu GLORY DAZE ASSOCIATED S.A., id.č.584444
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 24.01.2020

Veřejná vyhláška V-6039/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Raboch
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 24.01.2020

Veřejná vyhláška V-6039/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Vondráčková
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 24.01.2020

Veřejná vyhláška V-7433/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Tichý
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 24.01.2020

Veřejná vyhláška V-7507/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Paszyc
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 24.01.2020

Veřejná vyhláška V-7508/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Hodanová
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 24.01.2020

Veřejná vyhláška V-7582/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Helešic
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 24.01.2020

Veřejná vyhláška V-5760/2019-404 Vyrozumění o provedení vkladu Rotzinger
Platnost od: 07.01.2020 Platnost do: 23.01.2020

Dražební vyhláška 117 EX 757/07-401
Platnost od: 20.11.2019 Platnost do: 20.01.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

07.01.2020
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – kontrola listin určených k záznamu – KL 1501, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
Místem výkonu služby je Tachov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 3. 2020.
 

07.01.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že obsazuje služební místo Odborný rada – rozhodování o povolení vkladu – RPV0902 v oddělení právních vztahů k nemovitostem na katastrálním pracovišti Plzeň-jih. Služební místo je obsazováno na dobu určitou v režimu pracovního poměru jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
ístem výkonu práce je Plzeň. Předpokládaný nástup: ihned nebo podle dohody.

Aktuality resortu

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.