Kontakty

Typ Telefon
podatelna 376350214
ústředna 376350211

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kalčík Zdeněk Ing. CV301-2376350210zdenek.kalcik@cuzk.czředitel Katastrálního pracoviště Klatovy
Sechovcová Marcela Mgr. 307376350220marcela.sechovcova@cuzk.czvedoucí Oddělení právních vztahů, zástupkyně ředitele katastrálního pracoviště
Lupoměský Patrik Bc. 304376350213patrik.lupomesky@cuzk.czvedoucí Oddělení aktualizace KN
Havlíček Josef Ing. 516376350240josef.havlicek@cuzk.czvedoucí Oddělení dokumentace

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Hanzlíková Jiřina Bc. 201
376350242
jirina.hanzlikova@cuzk.czoddělení dokumentace
Dadková Lenka Mgr. 310
376350243
lenka.dadkova@cuzk.czprávnička KP
Mašterová Milena Mgr. 309
376350222
milena.masterova@cuzk.czprávnička KP
Vlachová Yvona JUDr. 314
376350250
yvona.vlachova@cuzk.czprávnička KP
Lávičková Hana 215
376350246
hana.lavickova@cuzk.czkomunikace s geodety
Mašátová Petra 222
376350264
petra.masatova@cuzk.czpotvrzování GP
Hynčíková Milena 222
376350234
milena.hyncikova@cuzk.czpotvrzování GP
KP Klatovy podatelna 323
376350214
kp.klatovy@cuzk.czpodatelna, žádosti o potvrzení GP
Prexlová Jana 302
376350212
jana.prexlova@cuzk.czekonomka - sekretářka

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.klatovy@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

07.01.2020
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – kontrola listin určených k záznamu – KL 1501, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
Místem výkonu služby je Tachov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 3. 2020.
 

Aktuality resortu

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.