Kontakty

Typ Telefon
podatelna 376350214
ústředna 376350211

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kalčík Zdeněk Ing. CV301-2376350210zdenek.kalcik@cuzk.czředitel Katastrálního pracoviště Klatovy
Sechovcová Marcela Mgr. 307376350220marcela.sechovcova@cuzk.czvedoucí Oddělení právních vztahů, zástupkyně ředitele katastrálního pracoviště
Lupoměský Patrik Bc. 304376350213patrik.lupomesky@cuzk.czvedoucí Oddělení aktualizace KN
Havlíček Josef Ing. 516376350240josef.havlicek@cuzk.czvedoucí Oddělení dokumentace

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Hanzlíková Jiřina Bc. 201
376350242
jirina.hanzlikova@cuzk.czoddělení dokumentace
Dadková Lenka Mgr. 310
376350243
lenka.dadkova@cuzk.czprávnička KP
Mašterová Milena Mgr. 309
376350222
milena.masterova@cuzk.czprávnička KP
Vlachová Yvona JUDr. 314
376350250
yvona.vlachova@cuzk.czprávnička KP
Lávičková Hana 215
376350246
hana.lavickova@cuzk.czkomunikace s geodety
Mašátová Petra 222
376350264
petra.masatova@cuzk.czpotvrzování GP
Hynčíková Milena 222
376350234
milena.hyncikova@cuzk.czpotvrzování GP
KP Klatovy podatelna 323
376350214
kp.klatovy@cuzk.czpodatelna, žádosti o potvrzení GP
Prexlová Jana 302
376350212
jana.prexlova@cuzk.czekonomka - sekretářka

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.klatovy@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

29.11.2019
UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 23. - 31. 12. 2019 lze z technických důvodů správní poplatky uhradit pouze kolkovými známkami, bezhotovostním převodem, nebo platebními kartami.

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.