Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.klatovy@cuzk.cz
všechna ostatní podání Podatelna KP - 3.patro, okénko proti výtahu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Zdeněk Kalčík301-2376350210zdenek.kalcik@cuzk.czředitel Katastrálního pracoviště Klatovy
Mgr. Marcela Sechovcová307376350220marcela.sechovcova@cuzk.czvedoucí Odd.právních vztahů KN, zástupce řed. KP Klatovy
Ing. Josef Havlíček516376350240josef.havlicek@cuzk.czvedoucí Odd.dokumentace KN
Bc. Patrik Lupoměský313376350213patrik.lupomesky@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace
Bc. Jiřina Hanzlíková201376350242jirina.hanzlikova@cuzk.czoddělení dokumentace
Mgr. Lenka Dadková310376350243lenka.dadkova@cuzk.czprávnička KP
Mgr. Milena Mašterová309376350222milena.masterova@cuzk.czprávnička KP
JUDr. Yvona Vlachová314376350250yvona.vlachova@cuzk.czprávnička KP
Hana Lávičková215376350246hana.lavickova@cuzk.czkomunikace s geodety
Petra Mašátová222376350264petra.masatova@cuzk.czpotvrzování GP
Milena Hynčíková222376350234milena.hyncikova@cuzk.czpotvrzování GP
Jana Prexlová302376350212jana.prexlova@cuzk.czekonomka - sekretářka

Aktuality pracoviště

29.11.2019
UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 23. - 31. 12. 2019 lze z technických důvodů správní poplatky uhradit pouze kolkovými známkami, bezhotovostním převodem, nebo platebními kartami.

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.