Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.klatovy@cuzk.cz
všechna ostatní podání Podatelna KP - 3.patro, okénko proti výtahu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Zdeněk Kalčík301-2376350210
zdenek.kalcik@cuzk.czŘeditel Katastrálního pracoviště Klatovy
Ing. Josef Havlíček516376350240
josef.havlicek@cuzk.czVedoucí Oddělení dokumentace KN
Ing. Patrik Lupoměský312376350213
patrik.lupomesky@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace, Informatik
Mgr. Marcela Sechovcová307376350220
marcela.sechovcova@cuzk.czVedoucí Odd.právních vztahů KN, zástupce řed. KP Klatovy
Václava Barnášová306376350261
vaclava.barnasova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Mgr. Lenka Dadková310376350243
lenka.dadkova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Miroslava Fialová305A376350283
miroslava.fialova@cuzk.czPotvrzování GP
Ing. Miroslav Frančík304376350230
miroslav.francik@cuzk.czKontrola listin určených k záznamu
Bc. Jiřina Hanzlíková201376350242
jirina.hanzlikova@cuzk.czPoskytování údajů
Veronika Havlíková311376350284
veronika.havlikova@cuzk.czSkenování listin
Milena Hynčíková222376350234
milena.hyncikova@cuzk.czPotvrzování GP
Mgr. Olga Kalčíková510376350267
olga.kalcikova@cuzk.czObnova katastrálního operátu, RÚIAN
Miroslav Kovařík515376350244
miroslav.kovarik@cuzk.czObnova katastrálního operátu
Hana Lávičková215376350246
hana.lavickova@cuzk.czVedení katastrální mapy
Ing. Václava Maňasová317376350268
vaclava.manasova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Mgr. Milena Mašterová309376350222
milena.masterova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Alena Muchnová303376350235
alena.muchnova@cuzk.czNávrh zápisu v katastru
Helena Peterková221376350247
helena.peterkova@cuzk.czPoskytování údajů
Jana Prexlová302376350212
jana.prexlova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z, ekonomka
Lenka Rubášová221376350238
lenka.rubasova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z
Jana Schafhauserová315376350262
jana.schafhauserova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z
Martina Šestáková308376350225
martina.sestakova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z
Marie Šmídová216376350249
marie.smidova@cuzk.czPoskytování údajů
Monika Švecová308376350224
monika.svecova@cuzk.czZápisy v řízení V a Z
Miroslava Tlapová222376350256
miroslava.tlapova@cuzk.czPotvrzování GP
JUDr. Yvona Vlachová314376350250
yvona.vlachova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu

Aktuality pracoviště

30.04.2020
Katastrální pracoviště Klatovy od 4.5.2020 dočasně upravuje provoz

Aktuality úřadu

31.07.2020
Ředitelka Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – vedoucí oddělení dokumentace KN – VOD10, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město. 

30.04.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj od 4.5.2020 upravuje úřední hodiny katastrálních pracovišť.

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.