Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.klatovy@cuzk.cz
všechna ostatní podání Podatelna KP - 3.patro, okénko proti výtahu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Zdeněk Kalčík301-2376350210zdenek.kalcik@cuzk.czředitel Katastrálního pracoviště Klatovy
Mgr. Marcela Sechovcová307376350220marcela.sechovcova@cuzk.czvedoucí Odd.právních vztahů KN, zástupce řed. KP Klatovy
Ing. Josef Havlíček516376350240josef.havlicek@cuzk.czvedoucí Odd.dokumentace KN
Bc. Patrik Lupoměský313376350213patrik.lupomesky@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace
Bc. Jiřina Hanzlíková201376350242jirina.hanzlikova@cuzk.czoddělení dokumentace
Mgr. Lenka Dadková310376350243lenka.dadkova@cuzk.czprávnička KP
Mgr. Milena Mašterová309376350222milena.masterova@cuzk.czprávnička KP
JUDr. Yvona Vlachová314376350250yvona.vlachova@cuzk.czprávnička KP
Hana Lávičková215376350246hana.lavickova@cuzk.czkomunikace s geodety
Petra Mašátová222376350264petra.masatova@cuzk.czpotvrzování GP
Milena Hynčíková222376350234milena.hyncikova@cuzk.czpotvrzování GP
Jana Prexlová302376350212jana.prexlova@cuzk.czekonomka - sekretářka

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

07.01.2020
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – kontrola listin určených k záznamu – KL 1501, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
Místem výkonu služby je Tachov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 3. 2020.
 

07.01.2020
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje, že obsazuje služební místo Odborný rada – rozhodování o povolení vkladu – RPV0902 v oddělení právních vztahů k nemovitostem na katastrálním pracovišti Plzeň-jih. Služební místo je obsazováno na dobu určitou v režimu pracovního poměru jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.
ístem výkonu práce je Plzeň. Předpokládaný nástup: ihned nebo podle dohody.

Aktuality resortu

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.

30.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Legislativa KN.