Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Návrh na změnu katastrální hranice
Platnost od: 31.12.2013  

Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-13389/2019-606 Vyrozumění o provedení vkladu GORASAN COMPANY LIMITED, id.č.154597
Platnost od: 21.01.2020 Platnost do: 06.02.2020

Dražební vyhláška č.j. 074 EX 08377/11-145
Platnost od: 16.01.2020 Platnost do: 12.02.2020

Veřejná vyhláška OO-2/2020-606 Oznámení obci Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
Platnost od: 13.01.2020 Platnost do: 12.02.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2020-606 Oznámení obci Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice
Platnost od: 10.01.2020 Platnost do: 25.01.2020

Dražební vyhláška č.j. 137 EX 1851/09-171
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 04.02.2020

Veřejná vyhláška RO-6/2019-606 Obecné obeslání Faško
Platnost od: 09.01.2020 Platnost do: 24.01.2020

Dražební vyhláška č.j. 207 EX 901/12-125
Platnost od: 06.12.2019 Platnost do: 29.01.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

18.04.2019
Katastrální pracoviště Pardubice v souladu s pokynem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, č.j. ČÚZK-09607/2013-22 ze dne 15.05.2013 ve znění dodatku ze dne 23.09.2013, postupně provádí slučování parcel pod bytovými domy s více čísly popisnými, v nichž jsou vymezeny jednotky.
Upozorňujeme klienty na možnost změny údajů, dosud zapsaných v katastru nemovitostí.
 
Při nakládání s jednotkami je nutné označovat je v listinách pro zápis do katastru nemovitostí v souladu s aktuálním stavem zápisů v katastru.
Aktuální údaje katastru nemovitostí můžete zdarma shlédnout na adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 

Aktuality resortu

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.

31.12.2019
Upozorňujeme, že podle zákona  č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, dochází s účinností od 1. 1. 2020 ke změně výše některých správních poplatků, zejména poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí z původních 1000 Kč na 2000 Kč.