Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Návrh na změnu katastrální hranice
Platnost od: 31.12.2013  

Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-12688/2019-606 Vyrozumění o provedení vkladu Dyke
Platnost od: 11.12.2019 Platnost do: 26.12.2019

Veřejná vyhláška V-10100/2019-606 Vyrozumění o provedení vkladu Arwenhielm
Platnost od: 09.12.2019 Platnost do: 24.12.2019

Veřejná vyhláška V-13149/2019-606 Vyrozumění o provedení vkladu Pivoňka
Platnost od: 09.12.2019 Platnost do: 24.12.2019

Veřejná vyhláška V-13150/2019-606 Vyrozumění o provedení vkladu Pivoňka
Platnost od: 09.12.2019 Platnost do: 24.12.2019

Dražební vyhláška č.j. 207 EX 901/12-125
Platnost od: 06.12.2019 Platnost do: 29.01.2020

Veřejná vyhláška OO-1/2017-606 Obecné obeslání Hyhlíková
Platnost od: 04.12.2019 Platnost do: 19.12.2019

Veřejná vyhláška V-9488/2019-606 Vyrozumění o provedení vkladu Kocián
Platnost od: 04.12.2019 Platnost do: 19.12.2019

Veřejná vyhláška OO-1/2017-606 Vyhlášení platnosti Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
Platnost od: 28.11.2019 Platnost do: 28.12.2019

Veřejná vyhláška PUP-1/2014-606 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice
Platnost od: 28.11.2019 Platnost do: 28.12.2019

Dražební vyhláška - opakovaná č.j. 158 EX 626/12-195
Platnost od: 26.11.2019 Platnost do: 17.12.2019

Veřejná vyhláška PUP-3/2011-606 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice
Platnost od: 26.11.2019 Platnost do: 27.12.2019

Veřejná vyhláška RO-8/2018-606 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Platnost od: 19.11.2019 Platnost do: 19.12.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

18.04.2019
Katastrální pracoviště Pardubice v souladu s pokynem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, č.j. ČÚZK-09607/2013-22 ze dne 15.05.2013 ve znění dodatku ze dne 23.09.2013, postupně provádí slučování parcel pod bytovými domy s více čísly popisnými, v nichž jsou vymezeny jednotky.
Upozorňujeme klienty na možnost změny údajů, dosud zapsaných v katastru nemovitostí.
 
Při nakládání s jednotkami je nutné označovat je v listinách pro zápis do katastru nemovitostí v souladu s aktuálním stavem zápisů v katastru.
Aktuální údaje katastru nemovitostí můžete zdarma shlédnout na adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 

Aktuality úřadu

05.12.2019
VÁŽENÍ KLIENTI,
V ÚTERÝ DNE 31. 12. 2019 BUDOU ÚŘEDNÍ HODINY POUZE V DOBĚ OD 8:00 DO 12:00 HODIN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


 

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.