Statut, jednací, organizační a spisový řád KÚ

 • Statut ze dne 21. 11. 2003, č.j. 5893/2003-22  (úplné znění - pracovní pomůcka)
  •  (RTF) - stav k 1. 1. 2004
 • Jednací řád ze dne 27. 6. 2014, č.j.: ČÚZK-10162/2014-22
  •  (PDF) - Jednací řád
 • Organizační řád ze dne 1.7.2015 č.j. KÚ-808/2015-600, dodatek ze dne 6.10.2015 č.j. KÚ-1595/2015-600
  •  (PDF)  - Organizační řád
  •  (PDF - Dodatek č.1
 • Spisový řád katastrálního úřadu ze dne 4. 5. 2018, č.j. ČÚZK-04913/2018-22