Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.pardubice@cuzk.cz
všechna ostatní podání kancelář č. 21

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Monika Hartmanová117466023181monika.hartmanova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Šárka Kubelková134466023134sarka.kubelkova@cuzk.czvýpravna
Ilona Loňková126466023126ilona.lonkova@cuzk.czvýpravna
Andrea Medková117466023117andrea.medkova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Renata Novotná126466023126renata.novotna@cuzk.czvýpravna
Markéta Poskočilová111466023155marketa.poskocilova@cuzk.czvýpravna
Gabriela Švarcová126466023157gabriela.svarcova@cuzk.czvýpravna
Ing. Bc. Ivana Václavíková117466023117ivana.vaclavikova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Ilona Vejdová111466023155ilona.vejdova@cuzk.czvýpravna
Milena Veselá130466023130milena.vesela@cuzk.czvýpravna

Aktuality pracoviště

16.09.2019
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

18.04.2019
Katastrální pracoviště Pardubice v souladu s pokynem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, č.j. ČÚZK-09607/2013-22 ze dne 15.05.2013 ve znění dodatku ze dne 23.09.2013, postupně provádí slučování parcel pod bytovými domy s více čísly popisnými, v nichž jsou vymezeny jednotky.
Upozorňujeme klienty na možnost změny údajů, dosud zapsaných v katastru nemovitostí.
 
Při nakládání s jednotkami je nutné označovat je v listinách pro zápis do katastru nemovitostí v souladu s aktuálním stavem zápisů v katastru.
Aktuální údaje katastru nemovitostí můžete zdarma shlédnout na adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 

Aktuality resortu

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.