Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - rada/odborný rada – rozhodování o povolení vkladu
(Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov)
Platnost od: 21.01.2020 Platnost do: 07.02.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - odborný referent/vrchní referent – zápisy v řízení V a Z
(Katastrální úřad pro Olomoucký kraj Katastrální pracoviště Prostějov)
Platnost od: 14.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy
(Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Jeseník)
Platnost od: 10.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - vrchní referent/rada – vedení katastrální mapy
(Katastrální úřad pro Olomoucký kraj - Katastrální pracoviště Šumperk)
Platnost od: 08.01.2020 Platnost do: 29.01.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality úřadu

01.07.2019
OZNÁMENÍ
Na všech katastrálních pracovištích
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
je možné nově hradit veškeré správní
poplatky a úplaty za výstupy z KN
(mimo služby sledování změn)
i prostřednictvím platebních karet.
V současnosti je tedy možná úhrada
poplatků těmito způsoby:
- v hotovosti
- platební kartou
- bezhotovostním převodem
- prostřednictvím inkasa
 

Aktuality resortu

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.