Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 3/2019, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj a další požadavky pro vybraná systemizovaná služební místa - č.j. KÚ-4087/2019-860-1001
     (PDF)