Služební předpisy úřadu

  • SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2021 kterým se stanovují pravidla vzdělávání na Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj - č.j. KÚ-7595/2021-860-1001
     (PDF)
  • Služební předpis č.16/2022, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj a další požadavky pro vybraná systemizovaná služební místa - č.j. sp. zn. KÚ-7700/2022-860-1001, č. j. KÚ-3404/2023-860-1001 ze dne 23. 6. 2023
     (PDF)