Služební předpisy úřadu

  • SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2021 kterým se stanovují pravidla vzdělávání na Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj - č.j. KÚ-7595/2021-860-1001
     (PDF)
  • SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 1/2020 kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj a další požadavky pro vybraná systemizovaná služební místa - č.j. KÚ-7479/2019-860-1001
     (PDF)