Služební předpisy úřadu

  • SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 1/2020 kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Katastrálním úřadu pro Olomoucký kraj a další požadavky pro vybraná systemizovaná služební místa - č.j. KÚ-7479/2019-860-1001
     (PDF)