Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 3/2017, kterým se stanoví další požadavky pro vybraná systemizovaná služební místa ze dne 18. října 2017 - č.j. KÚ-2548/2017-860-1001
     (PDF)