Kontakty

Typ Telefon
ústředna 585552111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Janošík Daniel Ing. CV211585552421
daniel.janosik@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Zlámal Miroslav Bc. CV215585552402
miroslav.zlamal@cuzk.czředitel kanceláře ředitele katastrálního úřadu, zástupce ředitele katastrálního úřadu
Honsnejman Jiří Ing. CV317585552426
jiri.honsnejman@cuzk.czředitel technického odboru
Haubeltová Taťána Ing. 208585552413
tatana.haubeltova@cuzk.czvedoucí ekonomicko-personálního oddělení
Veselý František Ing. 309585552419
frantisek.vesely@cuzk.czvedoucí oddělení metodiky, kontroly a podpory ICT
Rozkošný Michal Ing. 218585552432
michal.rozkosny@cuzk.czvedoucí oddělení hospodářské správy
Šašinka Jaromír Ing. 313585552443
jaromir.sasinka@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu 3020
Mezera Tomáš Ing. 623 Opava553698256
tomas.mezera@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu 3010
Bartošová Bronislava Mgr. 213585552415
bronislava.bartosova@cuzk.czzástupce vedoucí ekonomicko-personálního oddělení
Juráň Bohdan Ing. 112585552422
bohdan.juran@cuzk.czzástupce vedoucího oddělení metodiky, kontroly a podpory ICT

Aktuality úřadu

13.10.2021
OZNÁMENÍ PRO ZEMĚMĚŘIČE
Z důvodu jednotného vedení spisové služby při zpracování dokumentů doručených na katastrální pracoviště v elektronické podobě podle čl. 6 Spisového řádu katastrálního úřadu 
budou s účinností od 1. listopadu 2021 zrušeny e-mailové adresy vfk.olomouc@cuzk.cz, vfk.hranice@cuzk.cz, vfk.jesenik@cuzk.cz, vfk.prostejov@cuzk.cz, vfk.prerov@cuzk.cz a vfk.sumperk@cuzk.cz
kde byla poskytována součinnost místně příslušných katastrálního pracovišť při vyhovování geometrických plánů.
Pro případná podání používejte e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.
Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.