Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.fmistek@cuzk.cz
všechna ostatní podání přízemí vpravo

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kateřina Cebulová309558604039
katerina.cebulova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Dagmar Sklenářová302A558604092
dagmar.sklenarova@cuzk.czředitelk Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek
Ing. Pavel Kazda301558604033
Pavel.Kazda@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Mgr. Martin Honzík108558604008
Martin.Honzik@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Jiří Kendzior109558604009
jiri.kendzior@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Jarmila Kunešová106558604025
Jarmila.Kunesova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Radomír Mičulka216558604026
radomir.miculka@cuzk.czinformatik
Ing. Petra Ondračková206558604046
petra.ondrackova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Ludmila Ondrušáková207558604027
Ludmila.Ondrusakova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ludmila Ondrušáková207558604027
ludmila.ondrusakova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Lenka Pajdlová202558604031
Lenka.Pajdlova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Jana Třeštíková309558604040
Jana.Trestikova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Lenka Vašíčková302558604019
Lenka.Vasickova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Libuše Strakošová106558604006
Libuse.Strakosova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Petra Večeřová302558604032
petra.vecerova@cuzk.czoddělení dokumentace KN

Aktuality pracoviště

30.04.2020
Od 4. května 2020 dochází k obnovení standardního rozvrhu úředních hodin, tj. na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a pátek od 8:00 do 12:00 hodin. I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). 
Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.
 

21.01.2020
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020:
Čeladná,
Dobratice,
Lubno,
Nižní Lhoty,
Nošovice,
Raškovice,
Vyšní Lhoty.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2020:
Dobrá u Frýdku-Místku,
Frýdek,
Krmelín,
Třanovice.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

12.07.2019
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích:
Čeladná, Dolní Domaslavice, Janovice u Frýdku-Místku, Palkovice, Staříč a Volovec.

Aktuality resortu

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.