Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.fmistek@cuzk.cz
všechna ostatní podání přízemí vpravo

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kateřina Cebulová309558604039katerina.cebulova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Dagmar Sklenářová302A558604092dagmar.sklenarova@cuzk.czředitelk Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek
Ing. Pavel Kazda301558604033Pavel.Kazda@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Mgr. Martin Honzík108558604008Martin.Honzik@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Jiří Kendzior109558604009jiri.kendzior@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Jarmila Kunešová106558604025Jarmila.Kunesova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Radomír Mičulka216558604026radomir.miculka@cuzk.czinformatik
Ing. Petra Ondračková206558604046petra.ondrackova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Ludmila Ondrušáková207558604027Ludmila.Ondrusakova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ludmila Ondrušáková207558604027ludmila.ondrusakova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Lenka Pajdlová202558604031Lenka.Pajdlova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Jana Třeštíková309558604040Jana.Trestikova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Lenka Vašíčková302558604019Lenka.Vasickova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Libuše Strakošová106558604006Libuse.Strakosova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Petra Večeřová302558604032petra.vecerova@cuzk.czoddělení dokumentace KN

Aktuality pracoviště

12.07.2019
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích:
Čeladná, Dolní Domaslavice, Janovice u Frýdku-Místku, Lhotka u Frýdku-Místku, Palkovice, Staříč a Volovec.

29.04.2019
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním:
Bukovice u Dobratic,
Čeladná,
Dobratice,
Lubno,
Nošovice,
Pražmo,
Raškovice.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru:
Dobrá u Frýdku-Místku,
Frýdek.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

Aktuality úřadu

11.06.2019
OZNÁMENÍ
Správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) lze nově hradit i prostřednictvím platebních karet a to od 5. 6. 2019 na Katastrálních pracovištích Opava a Ostrava, od 7. 6. 2019 na Katastrálních pracovištích Frýdek-Místek, Karviná a Třinec, od 10. 6. 2019 na Katastrálních pracovištích Krnov a Bruntál a od 12. 6. 2019 na Katastrálním pracovišti Nový Jičín.

03.05.2019
Seznam schválených věcných úkolů pro rok 2019.

Aktuality resortu

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.