Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-3115/2022-802 Vyrozumění o provedení vkladu Skopalová
Platnost od: 25.05.2022 Platnost do: 10.06.2022

Veřejná vyhláška V-3161/2022-802 Vyrozumění o provedení vkladu Kačor
Platnost od: 25.05.2022 Platnost do: 10.06.2022

Veřejná vyhláška V-3201/2022-802 Vyrozumění o provedení vkladu Czech Connect Airlines a.s.
Platnost od: 25.05.2022 Platnost do: 10.06.2022

Veřejná vyhláška V-3235/2022-802 Vyrozumění o provedení vkladu Rusiňaková
Platnost od: 25.05.2022 Platnost do: 10.06.2022

Veřejná vyhláška V-3235/2022-802 Vyrozumění o provedení vkladu Rusiňaková 2
Platnost od: 25.05.2022 Platnost do: 10.06.2022

Veřejná vyhláška V-3474/2022-802 Vyrozumění o provedení vkladu Taleski
Platnost od: 25.05.2022 Platnost do: 10.06.2022

Veřejná vyhláška V-3979/2022-802 Vyrozumění o provedení vkladu Pernická
Platnost od: 25.05.2022 Platnost do: 10.06.2022

Veřejná vyhláška OO-3/2021-802 Pozvánka průběh hranic Žurek
Platnost od: 17.05.2022 Platnost do: 01.06.2022

Veřejná vyhláška OO-3/2021-802 Pozvánka průběh hranic Žurková
Platnost od: 17.05.2022 Platnost do: 01.06.2022

Veřejná vyhláška V-2916/2022-802 Přerušení řízení Meca
Platnost od: 16.05.2022 Platnost do: 01.06.2022

Veřejná vyhláška V-3050/2022-802 Vyrozumění o provedení vkladu Kosíková
Platnost od: 16.05.2022 Platnost do: 01.06.2022

Veřejná vyhláška V-3136/2022-802 Obecné obeslání Freimüller
Platnost od: 16.05.2022 Platnost do: 01.06.2022

Veřejná vyhláška OO-1/2020-802 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Juřica
Platnost od: 11.05.2022 Platnost do: 26.05.2022

Veřejná vyhláška RO-6/2021-802 Obecné obeslání Bosáková
Platnost od: 04.01.2022 Platnost do: 04.01.2023

Veřejná vyhláška RO-6/2021-802 Obecné obeslání Forgáčová
Platnost od: 04.01.2022 Platnost do: 04.01.2023

Veřejná vyhláška RO-6/2021-802 Obecné obeslání Hankeová
Platnost od: 04.01.2022 Platnost do: 04.01.2023

Veřejná vyhláška RO-6/2021-802 Obecné obeslání Šerá
Platnost od: 04.01.2022 Platnost do: 04.01.2023

Veřejná vyhláška RO-7/2021-802 Obecné obeslání Drga
Platnost od: 11.11.2021 Platnost do: 11.11.2022

Veřejná vyhláška RO-7/2021-802 Obecné obeslání Kašíčková
Platnost od: 11.11.2021 Platnost do: 11.11.2022

Veřejná vyhláška RO-7/2021-802 Obecné obeslání Mynářová
Platnost od: 11.11.2021 Platnost do: 11.11.2022

Veřejná vyhláška RO-5/2021-802 Obecné obeslání Klečka
Platnost od: 15.06.2021 Platnost do: 15.06.2022

Veřejná vyhláška RO-5/2021-802 Obecné obeslání Klečka 2
Platnost od: 15.06.2021 Platnost do: 15.06.2022

Oznámení o zahájení obnovy operátu novým mapováním na části k.ú. Vojkovice
Platnost od: 22.04.2021  

Oznámení o zahájení zjišťování hranic novým mapováním na části k.ú. Čeladná
Platnost od: 22.04.2021  

Veřejná vyhláška OO-1/2021-802 Oznámení obci Hovjacká
Platnost od: 22.04.2021  

Veřejná vyhláška OO-1/2021-802 Oznámení obci Hovjacký
Platnost od: 22.04.2021  

Oznámení o zahájení zjišťování hranic novým mapováním na části k.ú. Janovice u Frýdku-Místku.
Platnost od: 13.04.2021  

Oznámení o zahájení zjišťování hranic novým mapováním na části k.ú. Vyšní Lhoty.
Platnost od: 13.04.2021  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Janovice u Frýdku-Místku.
Platnost od: 22.01.2021  

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Vyšní Lhoty.
Platnost od: 22.01.2021  

Zahájení revize katastru nemovitostí v k.ú. Paskov
Platnost od: 22.01.2021 Platnost do: 30.09.2022

Zahájení revize katastru nemovitostí v k.ú. Paskov
Platnost od: 22.01.2021 Platnost do: 30.09.2022

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Nižní Lhoty
Platnost od: 16.06.2020  

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Nižní Lhoty.
Platnost od: 11.03.2020  

Obnova katastrálního operátu novým mapováním – k.ú. Nošovice - Grafické znázornění rozsahu mapování
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 01.07.2022

Obnova katastrálního operátu novým mapováním – k.ú. Raškovice - Grafické znázornění rozsahu mapování
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 01.12.2022

Obnova katastrálního operátu novým mapováním – k.ú. Čeladná - Grafické znázornění rozsahu mapování
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 01.07.2022

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Čeladná - lesy.
Platnost od: 29.01.0202  

Aktuality pracoviště

15.01.2021
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2021:
Čeladná,
Dobratice,
Janovice,
Nižní Lhoty,
Nošovice,
Raškovice,
Vojkovice,
Vyšní Lhoty.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2021:
Krmelín,
Lysůvky,
Místek,
Paskov,
Řepiště,
Třanovice.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

12.07.2019
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích:
Čeladná, Dolní Domaslavice, Janovice u Frýdku-Místku, Palkovice, Staříč a Volovec.

Aktuality úřadu

18.01.2022
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2022 (s uvedeným datem již dokončených VÚ).

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni
1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru:
PodkladyGP.<název KP>@cuzk.cz,
VFK.<název KP>@cuzk.cz).
Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím webových služeb (WSGP), je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.


Aktuality resortu

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.