Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-3058/2020-802 Rozhodnutí o částečném povolení vkladu Doležalová
Platnost od: 02.07.2020 Platnost do: 18.07.2020

Veřejná vyhláška V-3515/2020-802 Vyrozumění o provedení vkladu Lovásová
Platnost od: 02.07.2020 Platnost do: 18.07.2020

Veřejná vyhláška V-3516/2020-802 Vyrozumění o provedení vkladu Friedlová Čížková
Platnost od: 02.07.2020 Platnost do: 18.07.2020

Veřejná vyhláška V-3527/2020-802 Vyrozumění o provedení vkladu Stříž
Platnost od: 02.07.2020 Platnost do: 18.07.2020

Veřejná vyhláška V-3582/2020-802 Vyrozumění o provedení vkladu Hassanein
Platnost od: 02.07.2020 Platnost do: 18.07.2020

Veřejná vyhláška V-3588/2020-802 Vyrozumění o provedení vkladu Vančíková
Platnost od: 02.07.2020 Platnost do: 18.07.2020

Veřejná vyhláška V-3638/2020-802 Vyrozumění o provedení vkladu Lapčák
Platnost od: 02.07.2020 Platnost do: 18.07.2020

Veřejná vyhláška V-4128/2020-802 Zastavení řízení Prim Inova GmbH, id.č. 02040369
Platnost od: 02.07.2020 Platnost do: 18.07.2020

Veřejná vyhláška V-4329/2020-802 Vyrozumění o provedení vkladu Bugaj
Platnost od: 02.07.2020 Platnost do: 18.07.2020

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Nižní Lhoty
Platnost od: 16.06.2020  

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Nižní Lhoty.
Platnost od: 11.03.2020  

Veřejná vyhláška OO-2/2018-802 Pozvánka průběh hranic Mec
Platnost od: 04.02.2020 Platnost do: 19.09.2020

Obnova katastrálního operátu novým mapováním – k.ú. Nošovice - Grafické znázornění rozsahu mapování
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 01.07.2022

Obnova katastrálního operátu novým mapováním – k.ú. Dobratice - Grafické znázornění rozsahu mapování
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 01.07.2021

Obnova katastrálního operátu novým mapováním – k.ú. Raškovice - Grafické znázornění rozsahu mapování
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 01.12.2022

Obnova katastrálního operátu novým mapováním – k.ú. Lubno - Grafické znázornění rozsahu mapování
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 01.10.2020

Obnova katastrálního operátu novým mapováním – k.ú. Čeladná - Grafické znázornění rozsahu mapování
Platnost od: 12.07.2019 Platnost do: 01.07.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Krmelín.
Platnost od: 10.03.2019 Platnost do: 31.12.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

30.04.2020
Od 4. května 2020 dochází k obnovení standardního rozvrhu úředních hodin, tj. na pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin a pátek od 8:00 do 12:00 hodin. I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky). 
Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.
 

21.01.2020
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhá obnova operátu novým mapováním a je prováděna revize údajů katastru nemovitostí.

Seznam katastrálních území s probíhající obnovou katastrálního operátu novým mapováním v roce 2020:
Čeladná,
Dobratice,
Lubno,
Nižní Lhoty,
Nošovice,
Raškovice,
Vyšní Lhoty.
 
Seznam katastrálních území s probíhající revizí údajů katastru v roce 2020:
Dobrá u Frýdku-Místku,
Frýdek,
Krmelín,
Třanovice.

Podrobnosti k jednotlivým činnostem jsou uvedeny v oznámeních na úředních deskách obecního úřadu a katastrálního pracoviště.

12.07.2019
Katastrální pracoviště Frýdek-Místek informuje vlastníky a jiné oprávněné a zároveň odbornou veřejnost, že v rámci jeho územní působnosti probíhají komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích:
Čeladná, Dolní Domaslavice, Janovice u Frýdku-Místku, Palkovice, Staříč a Volovec.

Aktuality resortu

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.