Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud se nacházíte v budově, ve které je umístěný kamerový systém, tj. v budově Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj (Praskova 194/11, Město, 74601 Opava) nebo v budově Katastrálního pracoviště Bruntál (Družební 717/2, 79201 Bruntál) nebo v budově Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek (tř. T. G. Masaryka 453, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek) nebo v budově Katastrálního pracoviště Karviná (Slámova 183/1, Fryštát, 73301 Karviná) nebo v budově Katastrálního pracoviště Krnov (U Požárníků 37/2, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov) nebo v budově Katastrálního pracoviště Nový Jičín (Slovanská 232/5, 74101 Nový Jičín) nebo v budově Katastrálního pracoviště Ostrava (Vítkovická 3056/2, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava) nebo v budově Katastrálního pracoviště Třinec (Oldřichovice  869, 73961 Třinec), zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Fyzická podoba.

Účel zpracování

Sledování vymezených prostor.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu vlastníka budovy (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení). Tento oprávněný zájem spočívá v prevenci a ochraně majetku před krádežemi, poškozením a vandalismem, ochraně života a zdraví osob a ochraně před protizákonnou či trestnou činností. Zpracování se děje takovým způsobem, aby nebyly porušovány zájmy a základní práva a svobody návštěvníků budovy.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Kamerový systém.

Plánovaná doba zpracování

Záznamy se uchovávají po dobu 3 kalendářních dní.

Příjemci údajů

Údaje se předávají pouze v případě ohrožení bezpečnosti objektu, klientů nebo zaměstnanců v případě vyšetřování protiprávního jednání příslušným kontrolním orgánům, Policii ČR, soudům apod. na základě jejich vyžádání v souladu se zákonem.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů a zpracovatel údajů

Správcem osobních údajů získaných s využitím kamerového systému je Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
Datum poslední aktualizace: 18.11.2021

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

28.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda VZ a smluv.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily