Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 2/2024 kterým se stanovují další požadavky pro služební a pracovní místa - č.j. KÚ-00375/2024-800-1001
     (PDF)
  • Služební řád - č.j. KÚ-01558/2024-800-1001
     (PDF)