Služební předpisy úřadu

  • SP KÚ č. 1 - další požadavky pro služební a pracovní místa KÚ pro MS kraj - č.j. KÚ-01923/2019-800-1001
     (PDF)