Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada – správce informačních a komunikačních technologií
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj technický odbor)
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – obnova katastrálního operátu
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj technický odbor)
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada – obnova katastrálního operátu
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Bruntál)
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada – řízení o opravě chyby v SPI
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Bruntál)
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada – řízení o údajích SGI
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Nový Jičín)
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/rada – řízení o opravě chyby v SPI
(Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj Katastrální pracoviště Frýdek-Místek)
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 11.03.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Seznam poddolovaných katastrálních území
Platnost od: 21.08.2019  

Pokyn pro práci s údaji registru souřadnic
   

Aktuality úřadu

12.02.2021
Seznam schválených věcných úkolů s plánovaným dokončením v roce 2021 (s uvedeným datem již dokončených VÚ). 

12.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN
S účinností od 15. 2. 2021 je provedena změna úředních hodin na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
Úřední hodiny jsou pro všechny agendy:
pondělí 8:00 – 17:00 hodin,
středa  8:00 – 17:00 hodin.
I nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsob podání (poštou, elektronicky, sběrný box). Při osobním kontaktu Vás žádáme o dodržování hygienických zásad a respektování pokynů našich zaměstnanců.
Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"