Kontakty

Typ Telefon
fax 483356028
ústředna 483356030

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Ředitelka katastrálního pracovištěMüllerová Jana Ing. Bc.CV483356023
jana.mullerova@cuzk.cz
102
Vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace - odborný radaPerniklová Taťána Ing.483356035
tatana.perniklova@cuzk.cz
113
Vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem - odborný radaRichtrová Zuzana Ing.483356027
zuzana.richtrova@cuzk.cz
107

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bušková Michaela 101
483356024
michaela.buskova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Demčáková Eva 106
483356037
eva.demcakova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Drobník Jiří 104
483356041
jiri.drobnik@cuzk.czodborný referent - odesílatel pošty a datových zpráv
Duchková Eva 101
483356019
eva.duchkova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Fadrhoncová Petra 106
483356017
petra.fadrhoncova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Havlíček Zdeněk 18
483356018
zdenek.havlicek@cuzk.czvrchní referent - poskytování údajů z KN
Hübnerová Marcela Ing. 110
483356020
marcela.hubnerova@cuzk.czodborný rada - revize KN
Jeřábková Ladislava 109
483356011
ladislava.jerabkova@cuzk.czodborný referent - poskytování údajů z KN
Kočnarová Zdeňka 101
483356038
zdenka.kocnarova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Koubová Irena 110
483356040
irena.koubova2@cuzk.czodborný referent - oddělení aktualizace a dokumentace
Kulík Michal JUDr. 107
483356033
michal.kulik@cuzk.czodborný rada - oddělení právních vztahů (právník)
Kurfiřtová Šárka 110
483356040
sarka.kurfirtova@cuzk.czodborný referent - revize KN
Landová Martina 101
483356031
martina.landova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Pelíšková Vladislava Ing. 105
483356036
vladislava.peliskova@cuzk.czodborný rada - oddělení právních vztahů
Plenerová Krista 112
483356016
krista.plenerova@cuzk.czodborný referent - oddělení aktualizace a dokumentace
Pochylová Simona 4
483356014
simona.pochylova@cuzk.czodborný referent - oddělení aktualizace a dokumentace
Podzimková Olga 105
483356021
olga.podzimkova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Randáková Hana 106
483356029
hana.randakova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Schröderová Petra Mgr. 108
483356012
petra.schroderova@cuzk.czrada - oddělení právních vztahů (právník)
Strackeová Dana 106
483356029
dana.strackeova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Šmídová Zdeňka Ing. 109
483356025
zdenka.smidova@cuzk.czodborný rada - oddělení aktualizace a dokumentace
Svatošová Kristýna Ing. 108
483356042
kristyna.svatosova@cuzk.czodborný rada - oddělení právních vztahů
Štěpánková Julie Ing. 105
483356022
julie.stepankova@cuzk.czvrchní referent - oddělení právních vztahů
Ťukalová Eva 103
483356032
eva.tukalova@cuzk.czodborný referent (ekonom)
Ziegler Milan Bc. 111
483356013
milan.ziegler@cuzk.czodborný referent (informatik)
Zieglerová Jana Ing. 112
483356039
jana.zieglerova@cuzk.czodborný rada - oddělení aktualizace a dokumentace

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.jablonec@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.