Kontakty

Typ Telefon
fax 483356028
ústředna 483356030

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Ředitelka katastrálního pracovištěMüllerová Jana Ing. Bc. CV483356023
jana.mullerova@cuzk.cz
102
Vedoucí oddělení aktualizace a dokumentace - odborný radaPerniklová Taťána Ing.483356035
tatana.perniklova@cuzk.cz
113
Vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem - odborný radaRichtrová Zuzana Ing.483356027
zuzana.richtrova@cuzk.cz
107

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bušková Michaela 101483356024michaela.buskova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Demčáková Eva 106483356037eva.demcakova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Drobník Jiří 104483356041jiri.drobnik@cuzk.czodborný referent - odesílatel pošty a datových zpráv
Duchková Eva 101483356019eva.duchkova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Fadrhoncová Petra 106483356017petra.fadrhoncova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Fafláková Jitka 18483356034jitka.faflakova@cuzk.czodborný referent - oddělení aktualizace a dokumentace
Havlíček Zdeněk 18483356018zdenek.havlicek@cuzk.czvrchní referent - poskytování údajů z KN
Hübnerová Marcela Ing. 110483356020marcela.hubnerova@cuzk.czodborný rada - revize KN
Jeřábková Ladislava 109483356011ladislava.jerabkova@cuzk.czodborný referent - poskytování údajů z KN
Kočnarová Zdeňka 101483356038zdenka.kocnarova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Koubová Irena 110483356020irena.koubova2@cuzk.czodborný referent - oddělení aktualizace a dokumentace
Kulík Michal JUDr. 107483356015michal.kulik@cuzk.czodborný rada - oddělení právních vztahů (právník)
Kurfiřtová Šárka 110483356040sarka.kurfirtova@cuzk.czodborný referent - revize KN
Landová Martina 101483356031martina.landova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Pelíšková Vladislava Ing. 105483356021vladislava.peliskova@cuzk.czodborný rada - oddělení aktualizace a dokumentace
Plenerová Krista 112483356016krista.plenerova@cuzk.czodborný referent - oddělení aktualizace a dokumentace
Pochylová Simona 105483356022simona.pochylova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Podzimková Olga 105483356021olga.podzimkova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Strackeová Dana 106483356029dana.strackeova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Šabatková Dagmar 4483356014dagmar.sabatkova@cuzk.czvrchní referent - oddělení aktualizace a dokumentace
Schröderová Petra Bc. 108483356042petra.schroderova@cuzk.czrada - oddělení právních vztahů (právník)
Šmídová Zdeňka Ing. 109483356025zdenka.smidova@cuzk.czodborný rada - oddělení aktualizace a dokumentace
Svatošová Kristýna Ing. 108483356042kristyna.svatosova@cuzk.czodborný referent - oddělení právních vztahů
Štěpánková Julie Ing. 105483356022julie.stepankova@cuzk.czvrchní referent - oddělení právních vztahů
Ťukalová Eva 103483356032eva.tukalova@cuzk.czodborný referent (ekonom)
Ziegler Milan 111483356013milan.ziegler@cuzk.czodborný referent (informatik)
Zieglerová Jana Ing. 112483356039jana.zieglerova@cuzk.czodborný rada - oddělení aktualizace a dokumentace

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.jablonec@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

08.07.2019

Od 8.7.2019 lze na všech katastrálních pracovištích Libereckého kraje hradit veškeré správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) i prostřednictvím platebních karet.Aktuality resortu

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.