Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-2344/2019-504-9
Platnost od: 23.05.2019 Platnost do: 07.06.2019

Veřejná vyhláška V-1273/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Nová
Platnost od: 23.05.2019 Platnost do: 10.06.2019

Veřejná vyhláška V-1802/2019-504 Zahájení řízení Rodriguez Kopalova
Platnost od: 23.05.2019 Platnost do: 10.06.2019

Veřejná vyhláška V-2026/2019-504 Zastavení řízení Vinař
Platnost od: 23.05.2019 Platnost do: 10.06.2019

Veřejná vyhláška V-2027/2019-504 Zastavení řízení Vinař
Platnost od: 23.05.2019 Platnost do: 10.06.2019

Veřejná vyhláška V-2054/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Kohoutová
Platnost od: 23.05.2019 Platnost do: 10.06.2019

Veřejná vyhláška V-2260/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Hudák
Platnost od: 23.05.2019 Platnost do: 10.06.2019

Dražební vyhláška 117 EX 1402/17-400
Platnost od: 22.05.2019 Platnost do: 26.06.2019

Veřejná vyhláška OO-2/2016-504 Pozvánka průběh hranic Kubát
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-1888/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Sobotka
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-1916/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Šír
Platnost od: 15.05.2019 Platnost do: 31.05.2019

Veřejná vyhláška V-1865/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Hodr
Platnost od: 14.05.2019 Platnost do: 30.05.2019

Veřejná vyhláška V-2156/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Rosenbaum
Platnost od: 14.05.2019 Platnost do: 30.05.2019

Veřejná vyhláška OO-2/2016-504 Pozvánka průběh hranic Nedbalová
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1403/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Houšková
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1567/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Zelená
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1637/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Brož
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1642/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Horčička
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1672/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Hymanová
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1684/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Rákosník
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1685/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Rákosník
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1690/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Štofka
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1691/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Hymanová
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1711/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Král
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1711/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Králová
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1725/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Kohoutová
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-1757/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Štěpánová
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-2462/2019-504 Zahájení řízení Rusnák
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-621/2019-504 Vyrozumění o provedení vkladu Voronyčová
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Veřejná vyhláška V-6885/2018-504 Vyrozumění o provedení vkladu Varga
Platnost od: 10.05.2019 Platnost do: 28.05.2019

Dražební vyhláška 074 EX 12897/11-104
Platnost od: 21.03.2019 Platnost do: 29.05.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Rozpracované lokality
Platnost od: 13.02.2019  

Digitalizovaná katastrální území
Platnost od: 30.01.2018  

Aktuality z KÚ

16.05.2019

Upozornění pro soukromé geodety:

Vzhledem k postupující digitalizaci SGI a elektronizaci styku s odbornou veřejností a vzhledem k velmi nízkému počtu osobních návštěv soukromých geodetů na katastrálních pracovištích ruším ke dni 31. 5. 2019 úřední hodiny určené pouze pro geodety. Soukromí geodeti mohou samozřejmě i nadále osobně navštěvovat katastrální pracoviště, a to v úředních hodinách pro veřejnost, nejlépe po předchozí domluvě. Po předchozí domluvě lze využít i jiné než úřední dny.

 

Ing. Lubomír Týč

ředitel Katastrálního úřadu

pro Liberecký kraj



Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality