Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
datová schránka ID jphied6
elektronická podání kp.jablonec@cuzk.cz
podání v el. podobě na technických nosičích dat podatelna přízemí budovy KP
podání v listinné podobě podatelna přízemí budovy KP
příjem stížností podatelna přízemí budovy KP
ústní podání podatelna přízemí budovy KP

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jiří Drobník104483356041jiri.drobnik@cuzk.czodborný referent - odesílatel pošty a datových zpráv
Dagmar Šabatková4483356014dagmar.sabatkova@cuzk.czvrchní referent - oddělení aktualizace a dokumentace
Eva Ťukalová103483356032eva.tukalova@cuzk.czodborný referent (ekonom)
Ing. Jana Zieglerová112483356039jana.zieglerova@cuzk.czodborný rada - oddělení aktualizace a dokumentace

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

08.07.2019
Od 8.7.2019 lze na všech katastrálních pracovištích Libereckého kraje hradit veškeré správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) i prostřednictvím platebních karet.

Aktuality resortu

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.