Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
datová schránka ID jphied6
elektronická podání kp.jablonec@cuzk.cz
podání v el. podobě na technických nosičích dat podatelna přízemí budovy KP
podání v listinné podobě podatelna přízemí budovy KP
příjem stížností podatelna přízemí budovy KP
ústní podání podatelna přízemí budovy KP

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jiří Drobník104483356041jiri.drobnik@cuzk.czodborný referent - odesílatel pošty a datových zpráv
Dagmar Šabatková4483356014dagmar.sabatkova@cuzk.czvrchní referent - oddělení aktualizace a dokumentace
Eva Ťukalová103483356032eva.tukalova@cuzk.czodborný referent (ekonom)
Ing. Jana Zieglerová112483356039jana.zieglerova@cuzk.czodborný rada - oddělení aktualizace a dokumentace

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

13.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Mělník.

11.11.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2019) je k dispozici ke stažení.

11.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Most.