Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
datová schránka ID jphied6
elektronická podání kp.jablonec@cuzk.cz
podání v el. podobě na technických nosičích dat podatelna přízemí budovy KP
podání v listinné podobě podatelna přízemí budovy KP
příjem stížností podatelna přízemí budovy KP
ústní podání podatelna přízemí budovy KP

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jiří Drobník104483356041
jiri.drobnik@cuzk.czodborný referent - odesílatel pošty a datových zpráv
Eva Ťukalová103483356032
eva.tukalova@cuzk.czodborný referent (ekonom)
Ing. Jana Zieglerová112483356039
jana.zieglerova@cuzk.czodborný rada - oddělení aktualizace a dokumentace

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.