Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
datová schránka ID jphied6
elektronická podání kp.jablonec@cuzk.cz
podání v el. podobě na technických nosičích dat podatelna přízemí budovy KP
podání v listinné podobě podatelna přízemí budovy KP
příjem stížností podatelna přízemí budovy KP
ústní podání podatelna přízemí budovy KP

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jiří Drobník104483356041jiri.drobnik@cuzk.czodborný referent - odesílatel pošty a datových zpráv
Dagmar Šabatková4483356014dagmar.sabatkova@cuzk.czvrchní referent - oddělení aktualizace a dokumentace
Eva Ťukalová103483356032eva.tukalova@cuzk.czodborný referent (ekonom)
Ing. Jana Zieglerová112483356039jana.zieglerova@cuzk.czodborný rada - oddělení aktualizace a dokumentace

Aktuality z KÚ

08.07.2019

Od 8.7.2019 lze na všech katastrálních pracovištích Libereckého kraje hradit veškeré správní poplatky a úplaty za výstupy z KN (mimo službu sledování změn) i prostřednictvím platebních karet.16.05.2019

Upozornění pro soukromé geodety:

Vzhledem k postupující digitalizaci SGI a elektronizaci styku s odbornou veřejností a vzhledem k velmi nízkému počtu osobních návštěv soukromých geodetů na katastrálních pracovištích ruším ke dni 31. 5. 2019 úřední hodiny určené pouze pro geodety. Soukromí geodeti mohou samozřejmě i nadále osobně navštěvovat katastrální pracoviště, a to v úředních hodinách pro veřejnost, nejlépe po předchozí domluvě. Po předchozí domluvě lze využít i jiné než úřední dny.

 

Ing. Lubomír Týč

ředitel Katastrálního úřadu

pro Liberecký krajAktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality