Kontaktní údaje Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního

Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9
Kobylisy
182 11 Praha 8
Tel: 284 041 111
e-mail: cuzk@cuzk.cz
ID datové schránky:uuaaatg
 

Kontakty pro dotazy uživatelů aplikací a webových služeb

Kontakty na vedoucí pracovníky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Útvar – funkce Jméno Kontakty
Předseda Ing. Karel Štencel CV 284 041 210
karel.stencel@cuzk.cz
Interní auditor Ing. Mgr. Josef Jandl, CSc. 284 041 238
josef.jandl@cuzk.cz
Kancelář předsedy    
ředitelka Mgr. Jarmila Daňková CV 284 041 210
jarmila.dankova@cuzk.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Lubomír Váňa, DiS. 284 041 251
lubomir.vana@cuzk.cz
vedoucí odd. sekretariátu Mgr. Kateřina Štěpánková 284 041 210
katerina.stepankova@cuzk.cz
vedoucí odd. legislativy Mgr. Lenka Vrzalová 284 041 287
lenka.vrzalova@cuzk.cz
Personální odbor    
ředitel Mgr. Ota Kalaš CV 284 041 212
ota.kalas@cuzk.cz
vedoucí odd. systemizace a platové agendy Ing. Eva Pštrossová 284 041 268
eva.pstrossova@cuzk.cz
vedoucí odd. personalistiky a vzdělávání Mgr. Kateřina Životská, Ph.D. 284 041 267
katerina.zivotska@cuzk.cz
Ekonomický odbor    
ředitel Ing. René Kubečka CV 284 041 276
rene.kubecka@cuzk.cz
vedoucí odd. vnějších ekonomických vztahů Ing. Jaroslava Janoutová 284 041 233
jaroslava.janoutova@cuzk.cz
vedoucí odd. vnitřní ekonomiky Bc. Jitka Kášová 284 041 272
jitka.kasova@cuzk.cz
Místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví
a katastru nemovitostí
Ing. Radek Chromý, Ph.D. CV
 
284 041 220
Radek.Chromy@cuzk.cz
Samostatné oddělení kontroly a dohledu JUDr. Iveta Bláhová 284 041 221
iveta.blahova@cuzk.cz
Odbor řízení územních orgánů    
ředitelka Mgr. Martina Hercegová CV 284 041 232
martina.hercegova@cuzk.cz
vedoucí odd. řízení územních orgánů Ing. Pavel Doubek 284 041 230
pavel.doubek@cuzk.cz
vedoucí odd. metodiky zeměměřictví a katastru Ing. Bc. Jan Kmínek 284 041 234
jan.kminek@cuzk.cz
Odbor informatiky    
ředitelka Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D. CV 284 041 253
vladimira.zufanova@cuzk.cz
vedoucí odd. řízení projektů a rozvoje ISKN Ing. Milan Vaněček 284 041 208
milan.vanecek@cuzk.cz
vedoucí odd. řízení projektů, informatiky a koncepcí Ing. Jakub Havlíček, Ph.D. 284 041 291
jakub.havlicek@cuzk.cz
Sekce centrální databáze katastru nemovitostí    
ředitel Ing. Petr Kokeš CV 284 041 550
petr.kokes@cuzk.cz
Odbor provozu centrální databáze    
ředitel Ing. Jiří Veselý CV 284 041 550
jiri.vesely@cuzk.cz
vedoucí odd. administrace databáze Ing. Jiří Kovář 284 041 563
jiri.kovar@cuzk.cz
vedoucí odd. administrace UNIX Ing. Karol Janda 284 041 529
karol.janda@cuzk.cz
vedoucí odd. administrace systémového managementu Ing. Jan Bílek 284 041 650
jan.bilek@cuzk.cz
vedoucí administrace domény Tomáš Rousek 284 041 857
tomas.rousek@cuzk.cz
Odbor správy dat    
ředitel Ing. Petr Souček, Ph.D. CV 284 041 574
petr.soucek@cuzk.cz
vedoucí odd. správy ISKN Bc. Jana Apeltauerová 284 041 582
jana.apeltauerova@cuzk.cz
vedoucí odd. provozních analýz a programování Ing. Martin Šmejkal 284 041 897
martin.smejkal@cuzk.cz
vedoucí odd. služeb uživatelům Ing. David Legner 284 041 627
david.legner@cuzk.cz
Odbor správy DMVS a RÚIAN    
ředitel
 
Ing. Jiří Formánek CV 284 041 882
jiri.formanek@cuzk.cz
vedoucí odd. správy RÚIAN Ing. Jiří Jindřich 284 041 521
jiri.jindrich@cuzk.cz
vedoucí odd. správy DMVS Ing. Leoš Mazal 284 041 239
leos.mazal@cuzk.cz
Další důležité kontaktní údaje Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Datum poslední aktualizace: 09.01.2024

Aktuality

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.
 

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

02.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.