Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 34 – systemizace služebních a pracovních míst - č.j. ZKI PL-421/2023
     (PDF)