Aktuality úřadu

15.02.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - inspektor Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Opavě

15.02.2021

S ohledem na opatření přijatá
usnesením vlády ČR  č. 128
ze dne 14. 2. 2021 je i nadále
upřednostňován písemný,
elektronický či telefonický kontakt
před osobním ve všech případech,
kdy je to možné.

Děkujeme za pochopení“