Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 2_2019 Podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst - č.j. ZKI OP-1253/2019
     (PDF) ,  (DOCX)