Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů:

 
  Popis položky Jednotka Cena v Kč
1 Vyhledání informací 1 hodina 285,00
2 Pořízení kopií informací na papír (černobílý tisk) A4 0,50
3 Pořízení kopií informací na papír (barevný tisk) A4 1,00
4 Pořízení kopií informací na CD-R 1 ks 10,00
5 Odeslání informací doporučenou zásilkou 1 zásilka dle platného sazebníku České pošty, s.p.
 
Poznámky :
Pol. č. 1: Cena odpovídá průměrným výdajům na platy zaměstnanců v resortu ČÚZK, povinnému pojistnému placenému zaměstnavatelem a převodu do FKSP na 1 hodinu činnosti zaměstnance. Cena se účtuje za každou celou 1 hodinu činnosti.
Pol. č. 2-4: Cena odpovídá průměrné ceně technického nosiče dat, průměrným výdajům na pořízení a údržbu zařízení na kopírování a průměrným výdajům na energii spotřebovanou při kopírování.

Další sazebníky

Datum poslední aktualizace: 14.09.2023