Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent / rada – návrh zápisu v katastru v oddělení aktualizace KN Katastrálního pracoviště Zlín
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Zlín)
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 12.03.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – budování podrobných bodových polí v oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj)
Platnost od: 25.02.2021 Platnost do: 12.03.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – poskytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí)
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – obnova katastrálního operátu v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí)
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada / odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Uherské Hradiště)
Platnost od: 22.02.2021 Platnost do: 09.03.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Informace k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
Platnost od: 24.03.2020  

Aktuality úřadu

12.02.2021
Stále je možné vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené schránky, která je umístěna uvnitř budovy, v níž Katastrální úřad sídlí, a to v bezprostřední blízkost hlavního vchodu. Schránka je přístupná v PO a ST v čase od 08:00 do 17:00 hod., v  ÚT a ČT v čase od 08:00 do 14:00 hod. a v PÁ v čase od 08:00 do 12:00 hod. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě,  že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"