Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě ku.zlin@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží
Ústní podání kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jarmila Čepelová428577577766
jarmila.cepelova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Ing. Štěpán Forman415577577710
stepan.forman@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Pavla Hnátová421577577740
pavla.hnatova@cuzk.czúčetní
Ing. Markéta Holubcová429577577782
marketa.holubcova@cuzk.czmetodik KN
Magda Jiřikovská419577577791
magda.jirikovska@cuzk.czúčetní
Ing. Jiří Kašík410 (KM)573301580
jiri.kasik@cuzk.czinterní auditor
Anna Lacigová427577577797
anna.lacigova@cuzk.czasistent
Ing. Jakub Ludvík419577577706
jakub.ludvik@cuzk.czředitel kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Bc. Hana Suchánková414577577712
hana.suchankova@cuzk.czpodatelna v personálním oddělení
Bc. Eva Nedbalová410577577739
eva.nedbalova@cuzk.czzástupce ředitele KÚ a vedoucí oddělení metodiky a kontroly
Romana Škachová427577577798
romana.skachova@cuzk.czpersonalista
DiS. Veronika Šubínová421577577749
veronika.subinova@cuzk.czúčetní
Eva Ulrichová427577577772
eva.ulrichova@cuzk.czmzdový účetní
Ing. Rostislav Vavřina413 (KM)573301575
rostislav.vavrina@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu
Roman Vráblík119577577730
roman.vrablik@cuzk.czadministrátor ICT

Aktuality úřadu

12.02.2021
Stále je možné vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené schránky, která je umístěna uvnitř budovy, v níž Katastrální úřad sídlí, a to v bezprostřední blízkost hlavního vchodu. Schránka je přístupná v PO a ST v čase od 08:00 do 17:00 hod., v  ÚT a ČT v čase od 08:00 do 14:00 hod. a v PÁ v čase od 08:00 do 12:00 hod. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě,  že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti.


Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"