Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě ku.zlin@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží
Ústní podání kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jarmila Čepelová428577577766jarmila.cepelova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Ing. Štěpán Forman415577577710stepan.forman@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Pavla Hnátová421577577740pavla.hnatova@cuzk.czúčetní
Ing. Markéta Holubcová429577577782marketa.holubcova@cuzk.czmetodik KN
Magda Jiřikovská419577577791magda.jirikovska@cuzk.czúčetní
Ing. Jiří Kašík410 (KM)573301580jiri.kasik@cuzk.czinterní auditor
Anna Lacigová427577577797anna.lacigova@cuzk.czasistent
Ing. Jakub Ludvík419577577706jakub.ludvik@cuzk.czředitel kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Bc. Hana Suchánková414577577712hana.suchankova@cuzk.czpodatelna v personálním oddělení
Bc. Eva Nedbalová410577577739eva.nedbalova@cuzk.czzástupce ředitele KÚ a vedoucí oddělení metodiky a kontroly
Romana Škachová427577577798romana.skachova@cuzk.czpersonalista
DiS. Veronika Šubínová421577577749veronika.subinova@cuzk.czúčetní
Eva Ulrichová427577577772eva.ulrichova@cuzk.czmzdový účetní
Ing. Rostislav Vavřina413 (KM)573301575rostislav.vavrina@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu
Roman Vráblík119577577730roman.vrablik@cuzk.czadministrátor ICT

Aktuality úřadu

24.03.2020
Informace k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu naleznete <<ZDE>>.


17.03.2020
Přestože jsou v souladu s usnesením vlády č. 217 ze dne 15. března 2020 úřední hodiny pro veřejnost pouze v pondělí a středu od 8,00 do  11,00 hod., je možné i mimo tyto úřední hodiny vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené schránky, která je umístěna uvnitř budovy, v níž Katastrální úřad pro Zlínský kraj sídlí, a to v bezprostřední blízkost hlavního vchodu. Schránka je přístupná v PO a ST v čase od 08:00 do 17:00 hod., v  ÚT a ČT v čase od 08:00 do 15:00 hod. a v PÁ v čase od 08:00 do 13:00 hod. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě,  že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti.


Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.