Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě ku.zlin@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží
Ústní podání kancelář č. 414 podatelna, IV. podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jarmila Čepelová428577577766jarmila.cepelova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Ing. Štěpán Forman415577577710stepan.forman@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Pavla Hnátová421577577740pavla.hnatova@cuzk.czúčetní
Ing. Markéta Holubcová429577577782marketa.holubcova@cuzk.czmetodik KN
Ing. Ivo Horna422577577719ivo.horna@cuzk.czvedoucí oddělení podpory ICT
Magda Jiřikovská419577577791magda.jirikovska@cuzk.czúčetní
Ing. Jiří Kašík410 (KM)573301580jiri.kasik@cuzk.czinterní auditor
Anna Lacigová427577577797anna.lacigova@cuzk.czasistent
Ing. Jakub Ludvík419577577706jakub.ludvik@cuzk.czředitel kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Bc. Hana Suchánková414577577712hana.suchankova@cuzk.czpodatelna v personálním oddělení
Bc. Eva Nedbalová410577577739eva.nedbalova@cuzk.czzástupce ředitele KÚ a vedoucí oddělení metodiky a kontroly
Romana Škachová427577577798romana.skachova@cuzk.czpersonalista
DiS. Veronika Šubínová421577577749veronika.subinova@cuzk.czúčetní
Eva Ulrichová427577577772eva.ulrichova@cuzk.czmzdový účetní
Ing. Rostislav Vavřina413 (KM)573301575rostislav.vavrina@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu
Roman Vráblík119577577730roman.vrablik@cuzk.czadministrátor ICT

Aktuality úřadu

01.07.2019
Katastrální úřad pro Zlínský kraj přijímá na všech katastrálních pracovištích vykonávajících jeho působnost platební karty pro úhrady správních poplatků dle položek 119 a 120 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a úplat stanovených vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění (s výjimkou úplaty za službu sledování změn). Klientům není účtován žádný transakční poplatek.


Aktuality resortu

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.