Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.vsetin@cuzk.cz
ostatní podání dveře č. 320 3. patro - podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Anna Černotová506571428071anna.cernotova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Zdeňka Daňková318571428082zdenka.dankova@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI a údajů SGI
Bc. Ludmila Dujsíková405571428086ludmila.dujsikova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Ivana Františáková504571428070ivana.frantisakova@cuzk.czekonom - sekretář
Jitka Hurtová320571428095jitka.hurtova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Markéta Křenková320571428095marketa.krenkova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Zdeňka Lažová408571428089zdenka.lazova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Marcela Machalová408571428089marcela.machalova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Bc. Lenka Molková316571428079lenka.molkova@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Ing. Olga Palatá505571428072olga.palata@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Petra Pinkavová406571428078petra.pinkavova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Ing. Robert Valchář414571428091robert.valchar@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.