Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-5209/2019-810 Vyrozumění o provedení vkladu Coöperatieve Rabobank Vaart en Vechtstreek U.A., id.č. 5020557
Platnost od: 20.01.2020 Platnost do: 04.02.2020

Veřejná vyhláška V-5760/2019-810 Vyrozumění o provedení vkladu Navrátilová
Platnost od: 17.01.2020 Platnost do: 03.02.2020

Veřejná vyhláška V-5096/2019-810 Vyrozumění o provedení vkladu Langrová
Platnost od: 16.01.2020 Platnost do: 31.01.2020

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků na části k.ú. Valašská Polanka
Platnost od: 11.10.2019 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Valašská Polanka
Platnost od: 27.08.2019 Platnost do: 30.11.2023

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Rokytnice u Vsetína, RO-1/2019-810
Platnost od: 29.01.2019 Platnost do: 30.06.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Bystřička II
Platnost od: 22.08.2018 Platnost do: 30.11.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Nový Hrozenkov RO-5/2018-810
Platnost od: 29.03.2018 Platnost do: 31.03.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Ratiboř u Vsetína RO-6/2018-810
Platnost od: 29.03.2018 Platnost do: 30.04.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Lidečko RO-3/2018-810
Platnost od: 28.03.2018 Platnost do: 31.03.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Liptál RO-4/2018-810
Platnost od: 28.03.2018 Platnost do: 31.05.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Hošťálková RO-1/2018-810
Platnost od: 27.03.2018 Platnost do: 31.12.2020

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.