Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška PD-11501/2019-810 Obecné obeslání Fojtů
Platnost od: 03.12.2019 Platnost do: 18.12.2019

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků na části k.ú. Valašská Polanka
Platnost od: 11.10.2019 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Valašská Polanka
Platnost od: 27.08.2019 Platnost do: 30.11.2023

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Rokytnice u Vsetína, RO-1/2019-810
Platnost od: 29.01.2019 Platnost do: 30.06.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním na části k.ú. Bystřička II
Platnost od: 22.08.2018 Platnost do: 30.11.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Nový Hrozenkov RO-5/2018-810
Platnost od: 29.03.2018 Platnost do: 31.03.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Ratiboř u Vsetína RO-6/2018-810
Platnost od: 29.03.2018 Platnost do: 30.04.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Lačnov RO-2/2018-810
Platnost od: 28.03.2018 Platnost do: 31.12.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Lidečko RO-3/2018-810
Platnost od: 28.03.2018 Platnost do: 31.03.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Liptál RO-4/2018-810
Platnost od: 28.03.2018 Platnost do: 31.05.2020

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Hošťálková RO-1/2018-810
Platnost od: 27.03.2018 Platnost do: 31.12.2020

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.