Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.uhbrod@cuzk.cz
všechna ostatní podání dveře číslo 20 právní oddělení

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Silvie Buráňová221572610467silvie.buranova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Ing. Martina Fojtíková204572610460martina.fojtikova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Ing. Hana Jantošovičová209572610451hana.jantosovicova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
JUDr. Martina Polanská225572610455martina.polanska@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Dana Slámová210572610450kp.uhbrod@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Tamara Švestková221572610467tamara.svestkova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
JUDr. Yvona Vilímková225572610455yvona.vilimkova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality

01.07.2019
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, přijímá platební karty pro úhrady správních poplatků dle položek 119 a 120 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a úplat stanovených vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění (s výjimkou úplaty za službu sledování změn). Klientům není účtován žádný transakční poplatek.