Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.uhbrod@cuzk.cz
všechna ostatní podání dveře číslo 20 právní oddělení

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Silvie Buráňová221572610467silvie.buranova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Ing. Martina Fojtíková204572610460martina.fojtikova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Ing. Hana Jantošovičová209572610451hana.jantosovicova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
JUDr. Martina Polanská225572610455martina.polanska@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Dana Slámová210572610450kp.uhbrod@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Tamara Švestková221572610467tamara.svestkova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
JUDr. Yvona Vilímková225572610455yvona.vilimkova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality