Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.uhbrod@cuzk.cz
všechna ostatní podání dveře číslo 20 právní oddělení

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Silvie Buráňová221572610467
silvie.buranova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Ing. Martina Fojtíková204572610460
martina.fojtikova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Ing. Hana Jantošovičová209572610451
hana.jantosovicova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
JUDr. Martina Polanská225572610455
martina.polanska@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Dana Slámová210572610450
kp.uhbrod@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Tamara Švestková221572610467
tamara.svestkova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
JUDr. Yvona Vilímková225572610455
yvona.vilimkova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

24.03.2020
Informace k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu naleznete <<ZDE>>.


Aktuality resortu

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.