Kontakty

Typ Telefon
fax 572610456
ústředna 572610450

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jantošovičová Hana Ing. CV209572610451hana.jantosovicova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Vilímková Yvona JUDr. 225572610455yvona.vilimkova@cuzk.czzástupce ředitele KP a vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Fojtíková Martina Ing. 204572610460martina.fojtikova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Procházková Irena Bc. 203572610465irena.prochazkova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Baná Irena 223572610453irena.bana@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Buráňová Silvie 221572610467silvie.buranova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Dolníčková Vladimíra Ing. 203572610459vladimira.dolnickova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Hasíková Hana 205572610457hana.hasikova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Chvilíčková Věra 223572610453vera.chvilickova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Juračková Hana 203572610465hana.jurackova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Mahdalíková Prachařová Ivana 204572610463ivana.mahdalikova-pracharova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Mandová Jana 205572610457jana.mandova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Novoměstský Milan Ing. 206572610462milan.novomestsky@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Polanská Martina JUDr. 225572610455martina.polanska@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Sedláčková Lenka 207572610464Lenka.Sedlackova1@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Slámová Dana 210572610450kp.uhbrod@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Staněk Karel Ing. 208572610458karel.stanek@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Škubníková Lenka 205572610457lenka.skubnikova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Šustková Šárka 205572610457sarka.sustkova@cuzk.czkontrola aktualizace
Švestková Tamara 221572610467tamara.svestkova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Valerián Josef 207572610452josef.valerian@cuzk.czkontrola aktualizace
Vintrová Jitka Ing. 203572610459jitka.vintrova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Vítková Kamila 221572610467kamila.vitkova@cuzk.czzápis v řízení V a Z

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.uhersky-brod@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality

01.07.2019
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, přijímá platební karty pro úhrady správních poplatků dle položek 119 a 120 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a úplat stanovených vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění (s výjimkou úplaty za službu sledování změn). Klientům není účtován žádný transakční poplatek.