Kontakty

Typ Telefon
fax 572610456
ústředna 572610450

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jantošovičová Hana Ing. CV209572610451hana.jantosovicova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Vilímková Yvona JUDr. 225572610455yvona.vilimkova@cuzk.czzástupce ředitele KP a vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Fojtíková Martina Ing. 204572610460martina.fojtikova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Procházková Irena Bc. 203572610465irena.prochazkova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Baná Irena 223
572610453
irena.bana@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Baná Veronika 221
572610467
veronika.bana@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Buráňová Silvie 221
572610467
silvie.buranova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Hasíková Hana 205
572610457
hana.hasikova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Chvilíčková Věra 223
572610453
vera.chvilickova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Juračková Hana 203
572610465
hana.jurackova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Mahdalíková Prachařová Ivana 204
572610463
ivana.mahdalikova-pracharova@cuzk.czvedení katastrální mapy
Mandová Jana 205
572610457
jana.mandova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Novoměstský Milan Ing. 206
572610462
milan.novomestsky@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Polanská Martina JUDr. 225
572610455
martina.polanska@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Sedláčková Lenka 207
572610464
Lenka.Sedlackova1@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Slámová Dana 210
572610450
kp.uhbrod@cuzk.czposkytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK
Škubníková Lenka 205
572610457
lenka.skubnikova@cuzk.czkontrola listin určených k záznamu
Šustková Šárka 205
572610457
sarka.sustkova@cuzk.czkontrola aktualizace
Švestková Tamara 221
572610467
tamara.svestkova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Valerián Josef 207
572610452
josef.valerian@cuzk.czkontrola aktualizace
Vintrová Jitka Ing. 203
572610459
jitka.vintrova@cuzk.czobnova katastrálního operátu

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.uhersky-brod@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička