Statut, jednací a organizační řád katastrálních úřadů

Statut

Jednací řád

  • Služební předpis č.1 – Organizační řád KÚ ze dne 1.7.2015, č.j. KÚ-04981/2015-560-2000
    •  (PDF) – Služební předpis č.1 – Organizační řád KÚ
  • Spisový řád