Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
datová schránka bvniewr ID datové schránky
elektronické podání kp.chomutov@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
geometrické plány, zakázky 3. patro - číslo dveří 304 vfk.chomutov@cuzk.cz
všechna ostatní podání, poštovní podání 3. patro - číslo dveří 303 podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. David Bodnar 401474611950
David.Bodnar@cuzk.czodd. právních vztahů k nemovitostem
Ing. Kateřina Boušková411474611952
katerina.bouskova1@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Ludmila Cinková404474611916
ludmila.cinkova@cuzk.czodd. právních vztahů k nemovitostem
Martina Iblová409474611923
martina.iblova@cuzk.czodd. aktualizace - potvrzování GP
Zdeňka Kaderková304474611925
zdena.kaderkova@cuzk.czvýdej zavkladovaných listin, pošta
Pavlína Masopustová 305474611933
pavlina.masopustova@cuzk.czvýdej zavkladovaných listin, pošta
Vendulka Matulová 409474611934
vendulka.matulova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Ivana Muchová 412474611917
ivana.muchova@cuzk.czodd. aktualizace - potvrzování GP

Aktuality pracoviště

25.11.2020
S účinností od 30.11.2020 je provedena změna Úředních hodin na pracovištích Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj.
Úřední hodiny jsou nově pro všechny agendy:
Pondělí : 8:00 - 17:00
Středa   : 8:00 - 17:00

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.