Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – metodik katastru nemovitostí v oddělení metodiky a kontroly
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj)
Platnost od: 14.02.2019 Platnost do: 15.03.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Mělník)
Platnost od: 11.02.2019 Platnost do: 27.02.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/odborný rada oddělení aktualizace katastru nemovitostí
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Benešov)
Platnost od: 11.02.2019 Platnost do: 25.02.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent oddělení dokumentace katastru nemovitostí
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kolín)
Platnost od: 08.02.2019 Platnost do: 04.03.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Oznámení o zahájení provozu datových schránek katastrálních pracovišť
   

Aktuality

14.02.2019
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa "odborný rada – metodik katastru nemovitostí v oddělení metodiky a kontroly"

06.02.2019
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa "vrchní referent/rada - obnova katastrálního operátu"

27.06.2017
Byly vloženy prezentace z odborného semináře k novele katastrální vyhlášky v oblasti tvorby geometrických plánů. Součástí záložky je i vzor vyrozumění vlastníka o označení bodu na hranici pozemku podle § 81 odst. 3 novely katastrální vyhlášky. Odkaz "zde.

28.04.2015
Vážení návštěvníci katastrálního úřadu, počínaje květnem letošního roku rozšiřujeme službu podávání informací z katastru nemovitostí na KP Praha-východ a KP Praha-západ i na pátky v době od 8:00 do 13:00 hodin. Informace Vám poskytneme na obvyklém místě v hale budovy v prvním patře. Věříme, že rozšíření služeb přivítáte.

18.03.2015
V sekci „Úřední deska\Vybrané informace pro zeměměřiče“ je vystavena "Žádost o uzavření smlouvy o inkasu za účelem platby správního poplatku za přijetí žádosti o potvrzení geometrického plánu".