Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.khora@cuzk.cz
ostatní podání v budově úřadu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jana Faltýnová211327551221jana.faltynova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Jana Krištofíková303327551257jana.kristofikova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Miroslava Matoušková211327551222miroslava.matouskova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Jiřina Milošová212327551232jirina.milosova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
JUDr. Josef Šorf207327551236josef.sorf@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Radovan Tuček213327551241kp.khora@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem osoba pověřená správou e-podatelny
Miloslava Tučková213327551241kp.khora@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Kateřina Veselá206327551234katerina.vesela@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Jana Vilimovská206327551235jana.vilimovska@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality

02.07.2018
Vážení klienti katastrálního pracoviště Kutná Hora, prosím používejte pokud možno přímá telefonní čísla, odkaz zde:
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Stredocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Kutna-Hora/O-uradu/Kontakty.aspx a to z důvodu přerušování hovorů při přepojování.

14.02.2017
Upozorňujeme, že fax na čísle: 327 551 224 je zrušen.

27.02.2014
Od 1.1.2013 je zákonem uložena povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 401/2011 Sb. Formulář je možné stáhnout v sekci "Formuláře", kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění.