Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.khora@cuzk.cz
ostatní podání v budově úřadu

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jana Faltýnová211327551221jana.faltynova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Jana Krištofíková303327551257jana.kristofikova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Miroslava Matoušková211327551222miroslava.matouskova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ing. Jiřina Milošová212327551232jirina.milosova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
JUDr. Josef Šorf207327551236josef.sorf@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Radovan Tuček213327551241kp.khora@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem osoba pověřená správou e-podatelny
Miloslava Tučková213327551241kp.khora@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Kateřina Veselá206327551234katerina.vesela@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Jana Vilimovská206327551235jana.vilimovska@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality

17.04.2019
Vážení klienti katastrálního pracoviště Kutná Hora, prosím používejte pokud možno přímá telefonní čísla, a to z důvodu přerušování hovorů při přepojování

17.04.2019
Vážení návštěvníci Katastrálního pracoviště Kutná Hora. Od 30. 06. 2019 bude zcela ukončen provoz Pozemkové knihy na adrese:  Kremnická 6/115, Žižkov, Kutná Hora. Služby Pozemkové knihy Vám můžeme již dnes z části poskytnout na adrese Rudní 432, Kutná Hora v úředních hodinách.

17.04.2019
Plánované revize operátu:

červen 2019
Brambory
Čestín
Filipov u Čáslavi
Kamenná Lhota u Čestína

listopad 2019
Bílé Podolí
Lovčice
Semtěš u Bílého Podolí
Zaříčany

17.04.2019
Obnova novým mapováním 2019:

Bylany u Kutné Hory
Jindice
Předbořice
Úmonín