Kontakty

Typ Telefon
Telefon - předvolba jednotlivých linek 327551
Telefon - pozemková kniha 327513039
Telefon - podatelna katastrálního pracoviště 327513203
Telefon - oddělení aktualizace a dokumentace KN 327515388
Telefon - oddělení právních vztahů k nemovitostem 327514577

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Fiala Martin Ing. Bc. CV210327551227martin.fiala@cuzk.czředitel Katastrálního pracoviště Kutná Hora
Zemanová Alena Ing. 305327551254alena.zemanova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN
Šorf Josef JUDr. 202327551236josef.sorf@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Dunová Jana 303327551257jana.dunova@cuzk.czúdaje pro odbornou veřejnost
Faltýnová Jana 211327551221jana.faltynova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Grandisch Ladislav Ing. 202327551223ladislav.grandisch@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Janatová Petra 304327551255petra.janatova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Jaruňková Jana Mgr. 208327551226jana.jarunkova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Jebavá Nela 502327513039kp.khora@cuzk.czoddělení dokumentace KN - pozemková kniha
Kalčáková Marie 304327551255marie.kalcakova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Kopecká Jana 313327551207jana.kopecka@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Kováč Roman 209327551200roman.kovac@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Krausová Zuzana 305327551254zuzana.krausova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Krištofíková Jana 303327551257jana.kristofikova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Matoušková Miroslava 211327551222miroslava.matouskova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Michalová Hana 304327551259hana.michalova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Miláčková Jitka 202327551224jitka.milackova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Milošová Jiřina Ing. 212327551232jirina.milosova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Miřijovská Lenka 312327551237lenka.mirijovska@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem osoba pověřená správou elektronických podání pomocí DS
Nováková Marcela JUDr. Mgr. 205327551239marcela.novakova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Ouřecká Miroslava 312327551252miroslava.ourecka@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Pazderka Karel 203327551251karel.pazderka@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Pertlíčková Simona 206327551231simona.pertlickova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Platonová Kateřina 108327551205katerina.platonova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Ságlová Veronika Ing. 204327551233veronika.saglova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Stiburek Tomáš 312327551237tomas.stiburek@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Pozdník Aleš Bc. 305327551253ales.pozdnik@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN - správa archivních materiálů
Sedláčková Jaroslava 109327551210jaroslava.sedlackova2@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Sepekovská Eva 305327551253eva.sepekovska@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Smetana Petr 111327551229petr.smetana@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Srpová Libuše 108327551204libuse.srpova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Pazderková Stanislava 203327551258stanislava.pazderkova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN
Stehlík Jiří 111327551211jiri.stehlik@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Tuček Radovan 213327551241kp.khora@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem osoba pověřená správou e-podatelny
Tučková Miloslava 213327551241kp.khora@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Veselá Kateřina 206327551234katerina.vesela@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Veselý Karel 209327551225karel.vesely@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Vilimovská Jana 206327551235jana.vilimovska@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Vránová Eva 302327551250eva.vranova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace KN

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

VFK.KutnaHora@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.

Aktuality

02.07.2018
Vážení klienti katastrálního pracoviště Kutná Hora, prosím používejte pokud možno přímá telefonní čísla, odkaz zde:
http://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Stredocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Kutna-Hora/O-uradu/Kontakty.aspx a to z důvodu přerušování hovorů při přepojování.

14.02.2017
Upozorňujeme, že fax na čísle: 327 551 224 je zrušen.

27.02.2014
Od 1.1.2013 je zákonem uložena povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 401/2011 Sb. Formulář je možné stáhnout v sekci "Formuláře", kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění.