Kontakty

Typ Telefon
Telefon - Předvolba linek 3217370
Telefon - Podatelna 321737011
Fax - Podatelna 321724088

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Novotná Jarmila Ing. Bc. CV8321737018jarmila.novotna@cuzk.czŘeditel KP
Veselá Eva Mgr. 23321737033eva.vesela1@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace KN
Holík Milan JUDr. 7321737017milan.holik@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Henkrichová Pavlína 27321737037pavlina.henkrichova@cuzk.czPověřený vedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Benešová Pavlína Ing. 5321737015pavlina.benesova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Bialoboková Monika 26321737036monika.bialobokova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Černovská Hana 3321737013hana.cernovska@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Dubský Leoš Ing. 21321737031leos.dubsky@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Dvořáková Jana 13321737023jana.dvorakova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Hamplová Věra 24321737034vera.hamplova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Havlíková Jana 20321737030jana.havlikova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Holečková Romana 20321737030romana.holeckova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Hurtová Taťána 10321737020tatana.hurtova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Chroustová Radka 22321737032radka.chroustova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Jakoubková Eva Mgr. 5321737015eva.jakoubkova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Janovská Marcela 14321737024marcela.janovska@cuzk.czEkonomka KP
Jirková Ladislava 20321737030ladislava.jirkova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Kolářová Vendulka 22321737032vendulka.kolarova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Koubková Renata 22321737032renata.koubkova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Králová Eva Mgr. 4321737014eva.kralova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Křídlo Martin Ing. Bc. 4321737014martin.kridlo@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Křídlová Vlasta Emilie 24321737034vlasta.kridlova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Kubálová Dana 27321737037dana.kubalova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Kučerová Eva 13321737023eva.kucerova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Kvášová Blanka Ing. 15321737025blanka.kvasova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Kyseláková Blanka 23321737033blanka.kyselakova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Lísková Lenka Mgr. 5321737015lenka.liskova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Mejzrová Romana 22321737032romana.mejzrova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Miloš Ondřej 17321737027ondrej.milos@cuzk.czSprávce IT, webmaster
Minářová Kamila 24321737034kamila.minarova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Pekárková Andrea 15321737025andrea.pekarkova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Petrová Emília Bc. 5321737015emilia.petrova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Pospíšilová Markéta Bc. 26321737036marketa.pospisilova2@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Roubová Jana 11321737021jana.roubova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Rytinová Ivana 11321737021ivana.rytinova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Samková Marcela 6321737016marcela.samkova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Sedláková Ludmila 27321737037ludmila.sedlakova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Semrádová Romana DiS. 18321737028romana.semradova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Sixtová Šárka 3321737013sarka.sixtova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Skokanová Hana 20321737030hana.skokanova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Svobodová Lada 15321737025lada.svobodova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Tomíšková Helena 12321737022helena.tomiskova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Vacková Eliška 25321737035eliska.vackova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Vaňková Jana Bc. 18321737028jana.vankova@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Vokálová Dagmar 12321737022dagmar.vokalova@cuzk.czOddělení právních vztahů k nemovitostem
Výborná Marcela 15321737025marcela.vyborna@cuzk.czOddělení dokumentace KN
Zemanová Karla 24321737034karla.zemanova@cuzk.czOddělení aktualizace KN

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

VFK.Kolin@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality

25.04.2019
Vážení klienti katastrálního pracoviště Kolín, prosím používejte pokud možno Přímé kontakty, a to z důvodu přerušování hovorů při přepojování

17.12.2018

Upozornění pro veřejnost

Poslední úkon v odpoledních hodinách provádíme 15 minut před koncem pracovní doby

03.12.2012
Od 1.1.2013 je zákonem uložena povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 401/2011 Sb. Formulář je možné stáhnout na www.cuzk.cz v sekci "Formuláře", kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění.