Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška RO-16/2018-204 Obecné obeslání Miškovská
Platnost od: 05.09.2019 Platnost do: 21.09.2019

Veřejná vyhláška RO-16/2018-204 Obecné obeslání Procházka
Platnost od: 05.09.2019 Platnost do: 21.09.2019

Veřejná vyhláška RO-16/2018-204 Obecné obeslání Procházková
Platnost od: 05.09.2019 Platnost do: 21.09.2019

Veřejná vyhláška RO-16/2018-204 Obecné obeslání Semerádová
Platnost od: 05.09.2019 Platnost do: 21.09.2019

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí č.j. OO-2/2017-204
Platnost od: 19.07.2019 Platnost do: 30.09.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

25.04.2019
Vážení klienti katastrálního pracoviště Kolín, prosím používejte pokud možno Přímé kontakty, a to z důvodu přerušování hovorů při přepojování

17.12.2018

Upozornění pro veřejnost

Poslední úkon v odpoledních hodinách provádíme 15 minut před koncem pracovní doby

03.12.2012
Od 1.1.2013 je zákonem uložena povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 401/2011 Sb. Formulář je možné stáhnout na www.cuzk.cz v sekci "Formuláře", kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění.

Aktuality resortu

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.