Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-133/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Chlápek
Platnost od: 05.03.2021 Platnost do: 22.03.2021

Veřejná vyhláška V-271/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Kulová
Platnost od: 05.03.2021 Platnost do: 22.03.2021

Veřejná vyhláška V-334/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Řehák
Platnost od: 05.03.2021 Platnost do: 22.03.2021

Veřejná vyhláška V-336/2021-203 Obecné obeslání Hazera
Platnost od: 05.03.2021 Platnost do: 22.03.2021

Veřejná vyhláška V-405/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Wagnerová
Platnost od: 05.03.2021 Platnost do: 22.03.2021

Veřejná vyhláška V-410/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Podraný
Platnost od: 05.03.2021 Platnost do: 22.03.2021

Veřejná vyhláška V-449/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Vacková
Platnost od: 05.03.2021 Platnost do: 22.03.2021

Veřejná vyhláška V-892/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Zahálková
Platnost od: 05.03.2021 Platnost do: 22.03.2021

Veřejná vyhláška V-317/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Hejkal
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 10.03.2021

Veřejná vyhláška V-47/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Šváb
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 10.03.2021

Veřejná vyhláška V-77/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Řehák
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 10.03.2021

Veřejná vyhláška V-82/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Jacková
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 10.03.2021

Veřejná vyhláška V-97/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Fišer
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 10.03.2021

Veřejná vyhláška V-97/2021-203 Vyrozumění o provedení vkladu Fišerová
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 10.03.2021

Veřejná vyhláška Z-5410/2020-203 Obecné obeslání Talik
Platnost od: 23.02.2021 Platnost do: 10.03.2021

Veřejná vyhláška OR-16/2021-203 Souhlas s opravou Pečinková
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška OR-16/2021-203 Souhlas s opravou Želinová
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-9649/2020-203 Vyrozumění o provedení vkladu Truhlář
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-9653/2020-203 Vyrozumění o provedení vkladu Vrbovská
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-9716/2020-203 Vyrozumění o provedení vkladu Lhotková
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-9743/2020-203 Vyrozumění o provedení vkladu Bešťák
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-9748/2020-203 Vyrozumění o provedení vkladu Hajník
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-9865/2020-203 Vyrozumění o provedení vkladu Hubatý
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-9887/2020-203 Vyrozumění o provedení vkladu Valtová
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Veřejná vyhláška V-9898/2020-203 Vyrozumění o provedení vkladu Hromotová
Platnost od: 19.02.2021 Platnost do: 08.03.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Honice
Platnost od: 10.02.2021 Platnost do: 12.04.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Čelechovice
Platnost od: 13.01.2021 Platnost do: 13.03.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Cvrčovice
Platnost od: 13.01.2021 Platnost do: 13.03.2021

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Stochov
Platnost od: 13.01.2021 Platnost do: 13.03.2021

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Výsledky zeměměřických činností - doplnění podkladů
Platnost od: 11.09.2018  

Aktuality pracoviště

05.03.2021
Úprava úředních hodin
Z důvodu epidemiologické situace na pracovišti budou ve dnech 8. 3. 2021 - 19. 3. 2021 na KP Kladno omezeny úřední hodiny na dobu 08:00 - 13:00 hod. Nadále zůstává možnost bezkontaktního podání do sběrného boxu: veškerá podání je možné vhodit v zalepené obálce do uzavřeného sběrného boxu, který je pro KP Kladno zpřístupněn v hale u vchodu do budovy KP Kladno. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. Za okamžik podání návrhu na vklad se považuje okamžik výběru sběrného boxu. V případě, že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti podání vůči katastrálnímu úřadu.

Aktuality úřadu

16.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 15. 2. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"