Kontakty

Typ Telefon
ústředna 312610306
ústředna 312610307

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Skleničková Dana JUDr. CV217312610301
kp.kladno@cuzk.czředitelka KP
Kuželová Lenka JUDr. 220312610325
kp.kladno@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Chlumská Martina 210312610311
kp.kladno@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Kulhánek Michal Ing. 211312610340
kp.kladno@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Čepelová Jana Ing.
312610334
kp.kladno@cuzk.czinformatik KP
Helebrantová Kateřina 216
312610302
kp.kladno@cuzk.czekonom - asistent

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

VFK.Kladno@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

05.03.2021
Úprava úředních hodin
Z důvodu epidemiologické situace na pracovišti budou ve dnech 8. 3. 2021 - 19. 3. 2021 na KP Kladno omezeny úřední hodiny na dobu 08:00 - 13:00 hod. Nadále zůstává možnost bezkontaktního podání do sběrného boxu: veškerá podání je možné vhodit v zalepené obálce do uzavřeného sběrného boxu, který je pro KP Kladno zpřístupněn v hale u vchodu do budovy KP Kladno. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. Za okamžik podání návrhu na vklad se považuje okamžik výběru sběrného boxu. V případě, že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti podání vůči katastrálnímu úřadu.

Aktuality úřadu

16.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 15. 2. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"