Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Všechna podání Vstupní chodba, první dveře vlevo.

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jana Sklenářová508311516653
jana.sklenarova@cuzk.czPodatelna
Eva Stejskalová311516653
eva.stejskalova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Simona Šulcová
simona.sulcova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Jiří Tůma311516612
jiri.tuma@cuzk.czPotvrzování GP
Ing. Marie Vojtíšková311516615
marie.vojtiskova@cuzk.czvedoucí SGI

Aktuality pracoviště

19.02.2021
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Aktuality úřadu

16.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 15. 2. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"