Kontakty

Typ Telefon
Spojovatelka 311625147

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kliment Václav Mgr. CV311624329
vaclav.kliment@cuzk.czŘeditel KP
Ložková Alexandra Ing. 311516437
alexandra.lozkova@cuzk.czVedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Vojtíšková Marie Ing. 1900311516615
marie.vojtiskova@cuzk.czVedoucí oddělení aktualizace a dokumentace Katastru nemovitostí

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Babíková Zdeňka
311516639
zdenka.babikova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace
Brůčková Jiřiina Bc.
311516667
jirina.bruckova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hanková Lucie

lucie.hankova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Hošková Ludmila
311516692
ludmila.hoskova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace
Jonášová Helena
311516667
helena.jonasova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Jungmannová Jana 1608
311516673
jana.jungmannova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Kobrová Jitka 1608
311516673
jitka.kobrova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Kotková Kamila

kamila.kotkova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Kouřilová Jana

jana.kourilova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Koutecká Zdeňka
311516692
zdenka.koutecka@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace
Králová Petra 1008
311516636
petra.kralova2@cuzk.czOddělení výpisů
Civín Jaroslav
311516639
jaroslav.civin@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace
Kudláček Vít Mgr.
311516674
vit.kudlacek@cuzk.czoddělení právních vztahů
Šilhavý Pavel
311516666
pavel.silhavy@cuzk.czadministrátor
Leksová Kristýna 508
311516653
kristyna.leksova@cuzk.czPodatelna
Levá Radka
311514432
radka.leva@cuzk.czPotvrzování GP
Matějčková Drahomíra 908
311516648
drahomira.matejckova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace
Nováková Alena JUDr.
311516607
alena.novakova@cuzk.czPrávník KP
Nováková Lenka Ing.
311516665
lenka.novakova2@cuzk.czoddělení právních vztahů
Pánková Petra
311516652
petra.pankova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Pánková Jitka

jitka.pankova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Sklenářová Jana 508
311516653
jana.sklenarova@cuzk.czPodatelna
Stejskalová Eva
311516653
eva.stejskalova@cuzk.czoddělení právních vztahů
Šulcová Simona

simona.sulcova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nemovitostem
Tůma Jiří
311516612
jiri.tuma@cuzk.czPotvrzování GP
Týblová Marie 2408
311516676
marie.tyblova@cuzk.czOddělení zápisů
Veselá Marie Mgr. 3608
311516633
marie.vesela@cuzk.czoddělení právních vztahů
Votrubová Martina 1008
311516636
martina.votrubova@cuzk.czOddělení výpisů
Win Daniela
311516639
daniela.win@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace
Zahradníková Vlasta
311516639
vlasta.zahradnikova@cuzk.czoddělení aktualizace a dokumentace

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.beroun@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

19.02.2021
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem"

Aktuality úřadu

16.02.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 15. 2. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"