Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-3517/2019-410 Vyrozumění o provedení vkladu Blobner
Platnost od: 04.12.2019 Platnost do: 20.12.2019

Veřejná vyhláška V-3740/2019-410 Vyrozumění o provedení vkladu Kohlíčková
Platnost od: 04.12.2019 Platnost do: 20.12.2019

Veřejná vyhláška V-3936/2019-410 Vyrozumění o provedení vkladu Havlík
Platnost od: 04.12.2019 Platnost do: 20.12.2019

Veřejná vyhláška ZDŘ-34/2019-410 Obecné obeslání Samková
Platnost od: 03.12.2019 Platnost do: 18.12.2019

Veřejná vyhláška ZDŘ-51/2019-410 Obecné obeslání Šindelář
Platnost od: 03.12.2019 Platnost do: 18.12.2019

Veřejná vyhláška V-3970/2019-410 Vyrozumění o provedení vkladu Trampota
Platnost od: 02.12.2019 Platnost do: 18.12.2019

Veřejná vyhláška V-4166/2019-410 Vyrozumění o provedení vkladu Mráz
Platnost od: 02.12.2019 Platnost do: 18.12.2019

Veřejná vyhláška V-2347/2019-410 Vyrozumění o provedení vkladu Deutsche Pfandbriefbank AG, id.č. HRB 41054
Platnost od: 21.11.2019 Platnost do: 07.12.2019

Veřejná vyhláška V-2348/2019-410 Vyrozumění o provedení vkladu Deutsche Pfandbriefbank AG, id.č. HRB 41054
Platnost od: 21.11.2019 Platnost do: 07.12.2019

Veřejná vyhláška V-3373/2019-410 Vyrozumění o provedení vkladu Mikša
Platnost od: 21.11.2019 Platnost do: 07.12.2019

Veřejná vyhláška V-3637/2019-410 Vyrozumění o provedení vkladu Jungwirthová
Platnost od: 21.11.2019 Platnost do: 07.12.2019

Veřejná vyhláška V-3675/2019-410 Vyrozumění o provedení vkladu Le
Platnost od: 21.11.2019 Platnost do: 07.12.2019

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k.ú. Popov u Stříbra
Platnost od: 20.11.2019 Platnost do: 22.12.2019

dražební vyhláška 015 EX 257/11-173
Platnost od: 01.11.2019 Platnost do: 13.12.2019

Dražební vyhláška 120 EX 1568/06-359
Platnost od: 09.10.2019 Platnost do: 13.12.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality pracoviště

29.11.2019
UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 23. - 31. 12. 2019 lze z technických důvodů správní poplatky uhradit pouze kolkovými známkami, bezhotovostním převodem, nebo platebními kartami

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.