Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.tachov@cuzk.cz
ostatní podání místnost č. 102 podatelna - přízemí

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Halka Lidická306374616683halka.lidicka@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Lenka Dreslerová102374616684lenka.dreslerova@cuzk.czodborný referent
Monika Dvořáková101374616669monika.dvorakova@cuzk.czodborný referent
Vladimíra Honzíková303374616679vladimira.honzikova@cuzk.czodborný referent
Bohumil Kasl309374616686bohumil.kasl@cuzk.czrada
Michaela Matysová102374616684michaela.matysova@cuzk.czodborný referent
Štefanie Sieberová310374616687stefanie.sieberova@cuzk.czodborný referent
Hana Stručková217374616671hana.struckova@cuzk.czodborný referent
Jana Tykalová217374616671jana.tykalova@cuzk.czodborný referent

Aktuality pracoviště

29.11.2019
UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 23. - 31. 12. 2019 lze z technických důvodů správní poplatky uhradit pouze kolkovými známkami, bezhotovostním převodem, nebo platebními kartami

Aktuality resortu

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.