Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.tachov@cuzk.cz
ostatní podání místnost č. 102 podatelna - přízemí

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Halka Lidická306374616683halka.lidicka@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Lenka Dreslerová102374616684lenka.dreslerova@cuzk.czodborný referent
Monika Dvořáková101374616669monika.dvorakova@cuzk.czodborný referent
Vladimíra Honzíková303374616679vladimira.honzikova@cuzk.czodborný referent
Bohumil Kasl309374616686bohumil.kasl@cuzk.czrada
Michaela Matysová102374616684michaela.matysova@cuzk.czodborný referent
Štefanie Sieberová310374616687stefanie.sieberova@cuzk.czodborný referent
Hana Stručková217374616671hana.struckova@cuzk.czodborný referent
Jana Tykalová217374616671jana.tykalova@cuzk.czodborný referent

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

07.01.2020
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – kontrola listin určených k záznamu – KL 1501, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, v oboru služby 55. Zeměměřictví a katastr nemovitostí.
Místem výkonu služby je Tachov. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. 3. 2020.
 

Aktuality resortu

22.01.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele katastrálního pracoviště Břeclav.

21.01.2020
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

16.01.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2020) je k dispozici ke stažení.