Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání ku.propardukraj@cuzk.cz
všechna podání kancelář č. 21

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jaroslav Buchal221466023221jaroslav.buchal@cuzk.czvedoucí ekonomického oddělení
Ing. Jitka Flosová227466023227jitka.flosova@cuzk.czpersonalistka
Jana Králová219466023219jana.kralova1@cuzk.czúčetní
Ing. Lenka Matoušková219466023219lenka.matouskova@cuzk.czrozpočtářka
Romana Petříčková227466023227romana.petrickova@cuzk.czmzdová účetní
Ing. Petra Pokorná226466023226petra.pokorna@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Mgr. Lucie Soudková207466023207lucie.soudkova@cuzk.czvýpravna
Bc. Kristýna Šamánková218466023218kristyna.samankova@cuzk.czfinanční referent
Bc. Martin Štěpánek223466023223martin.stepanek@cuzk.czvedoucí oddělení podpory ICT
Ing. Karel Švarc233466023233karel.svarc@cuzk.czředitel katastrálního úřadu
Ing. Bc. Jitka Rubešová222466023222jitka.rubesova@cuzk.czředitelka kanceláře ředitele katastrálního úřadu
Světlana Svobodová307466023307svetlana.svobodova@cuzk.czvýpravna
Ing. Jiří Udržal226465513101jiri.udrzal@cuzk.czvedoucí oddělení metodiky a kontroly

Aktuality

07.01.2015
Vážení klienti,
s účinností od 1. 2. 2015 budou na Katastrálním pracovišti Pardubice změněny úřední hodiny pro poskytování údajů z katastru nemovitostí - nově budou  pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Tímto budou ve shodě úřední hodiny pro poskytování údajů na všech katastrálních pracovištích Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj.


17.03.2014
Vážení klienti,
v rámci zkvalitňování služeb jsme pro Vás na Katastrálním pracovišti Pardubice upravili systém elektronické rezervace. Zde se můžete objednat na Vámi určenou hodinu a předejít tak čekání ve frontě na podání vkladu nebo záznamu a poskytnutí údajů z katastru nemovitostí.


17.12.2013
Na úřední desce v informacích pro zeměměřiče byla vystavena informace k žádostem o potvrzení geometrického plánu podaným po 1. lednu 2014.

01.01.2013
Vážení klienti, od 1. 1. 2013 je zákonem uložena povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 359/2013 Sb. Formulář je možné stáhnout v sekci "Formuláře" na http://www.cuzk.cz, kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění. Pro vyplnění formuláře doporučujeme využívat SW aplikaci na http://nv.cuzk.cz.

01.01.2013

Vážení klienti,

z provozních důvodů není možné každé první 4 dny v měsíci vyhotovit aktuální výstup výměnného formátu katastru nemovitostí z celého katastrálního území (dále jen VFK). V ostatní dny lze vyhotovit VFK i s platností k minulému datu, tedy i k datu z prvních 4 dnů v měsíci. Jiné údaje (např. výpis listu vlastnictví, kopie katastrální mapy, apod.) jsou poskytovány bez uvedeného omezení.