Statut, jednací, organizační a spisový řád KÚ

 • Statut ze dne 21. 11. 2003, č.j. 5893/2003-22  (úplné znění - pracovní pomůcka)
  •  (RTF) - stav k 1. 1. 2004
 • Jednací řád ze dne 27. 6. 2014, č.j.: ČÚZK-10162/2014-22
  •  (PDF) - Jednací řád
 • Organizační řád ze dne 1. 7. 2015 č. j. KÚ-808/2015-600, Dodatek č. 1 ze dne 6. 10. 2015 č. j. KÚ-1595/2015-600, Dodatek č. 2 ze dne 12. 12. 2019 č. j.
  KÚ-3221/2019-600
  •  (PDF)  - Organizační řád
  •  (PDF - Dodatek č.1
  •  (PDF - Dodatek č.2
 • Spisový řád katastrálního úřadu ze dne 4. 5. 2018, č.j. ČÚZK-04913/2018-22